Μείωση επιτοκίου στα φοιτητικά δάνεια

 

Kαι πρόγραμμα υποτροφιών ανακοίνωσε η Συνεργατική Κεντρική

 

Μείωση στο 4,5% των επιτοκίων στα εξυπηρετούμενα φοιτητικά δάνεια στον Συνεργατικό Πιστωτικό Τομέα και προώθηση προγράμματος υποτροφιών ύψους 400.000 ευρώ για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που σπουδάζουν σε δημόσια ή ιδιωτικά ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Κύπρο, ανακοίνωσε η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα.daneia
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η μείωση των επιτοκίων, με ημερομηνία ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2015, θα εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων, εφόσον καταβληθούν οι καθυστερημένες δόσεις και το δάνειο καταστεί εξυπηρετούμενο.

Σε περιπτώσεις αναδιαρθρώσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων, το επιτόκιο θα μειώνεται αρχικά στο 5.5% και εφόσον ο πελάτης παραμένει συνεπής με τις πρόνοιες της αναδιάρθρωσης, εντός εξαμήνου θα μειώνεται στο 4.5%, προστίθεται.

Αναφέρεται επίσης ότι το ποσό που εγκρίθηκε για το πρόγραμμα υποτροφιών ανέρχεται στις 400.000 ευρώ σε πλήρη ανάπτυξη και καλύπτει συνολικά 40 υποτροφίες ετησίως για ολοκλήρωση προπτυχιακού κύκλου σπουδών τετραετούς φοίτησης και 10 μεταπτυχιακές υποτροφίες.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται από υποεπιτροπή της Επιτροπείας του Συνεργατισμού, στη βάση ακαδημαϊκών και οικονομικών κριτηρίων, με προϋπόθεση ο φοιτητής ή ο γονέας αυτού να είναι μέλος του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα. Από το συγκεκριμένο σχέδιο εξαιρούνται τα επαγγελματικά ΣΠΙ που έχουν δικά τους προγράμματα υποτροφιών.

Στην ανακοίνωση παρατίθεται και δήλωση του Προέδρου της Επιτροπείας του Συνεργατισμού Νικόλα Χατζηγιάννη, ο οποίος λέει ότι «όπως είχαμε υποσχεθεί, μετά την απόλυτα επιτυχή έκβαση των ελέγχων αντοχής που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αφοσιωνόμαστε, με τη σιγουριά και την αυτοπεποίθηση που μας έδωσε το αποτέλεσμα, στην υλοποίηση των επιχειρησιακών μας στόχων».

«Η στήριξη των νέων ανθρώπων και η εκπαίδευση αποτελούν βασικούς πυλώνες της νέας μας στρατηγικής» καταλήγει ο κ. Χατζηγιάννης.