Υπουργικό: Αμοιβαία αναγνώριση πανεπιστημιακών τίτλων Κύπρου – Ελλάδας

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την Τρίτη νομοσχέδιο με τίτλο «Ο Περί της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας» εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με την αμοιβαία ακαδημαϊκή αναγνώριση Πανεπιστημιακών Τίτλων Σπουδών, Ανώτατων και Ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και άλλων εγκεκριμένων ιδρυμάτων.

Η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρία, εξήγησε ότι σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με την αμοιβαία ακαδημαϊκή αναγνώριση Πανεπιστημιακών Τίτλων Σπουδών, Ανώτατων και Ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η οποία είχε υπογραφεί την 1η Φεβρουαρίου 2023.

Το θετικό, συνέχισε η κ. Μιχαηλίδου, της υπογραφής αυτής αλλά και της έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία επιτρέπει την κατάθεση στη Βουλή, είναι η απλοποίηση, η διευκόλυνση και η συντόμευση των διαδικασιών που ακολουθούνται στις δύο χώρες σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση τίτλων σπουδών.

Σημείωσε ότι έχει ήδη οριστεί κατάλογος πανεπιστημίων αλλά και ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης τα οποία είναι εγκεκριμένα και για τα οποία θα υλοποιείται η ακαδημαϊκή αναγνώριση. Ο κατάλογος μπορεί να επικαιροποιείται έπειτα από συνεννόηση των δύο πλευρών, κατέληξε η Υπουργός.