Ενδιαφέρον από 30 ξένες επιχειρήσεις για «Μηχανισμό Ταχείας Δραστηριοποίησης»imagewΤον «Μηχανισμό Ταχείας Δραστηριοποίησης» που είχε εγκριθεί από την Κυβέρνηση στις 3 Σεπτεμβρίου 2020 και ενεργοποιήθηκε τον Οκτώβριο, προσελκύοντας ήδη το ενδιαφέρον ξένων επιχειρήσεων, παρουσίασε, ηλεκτρονικά, τη Δευτέρα σε επιχειρηματίες και άλλους ενδιαφερόμενους, η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσα Πηλείδου. Μέχρι στιγμής 30 επιχειρήσεις από διάφορες χώρες έχουν επιδείξει ενδιαφέρον για τον Μηχανισμό, εκ των οποίων δύο έχουν υποβάλει αίτηση. Η μία αίτηση έχει εγκριθεί.

«Ο μηχανισμός, σε συνδυασμό με την τροποποιημένη Πολιτική Έκδοσης Αδειών Διαμονής και Απασχόλησης για επιχειρήσεις που εφαρμόζει το Υπουργείο Εσωτερικών για εταιρείες που εμπίπτουν στον Μηχανισμό, αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για κάθοδο επιχειρηματικής έδρας στη χώρα μας», τόνισε η Υπουργός μιλώντας στους συμμετέχοντες.

Όπως εξήγησε,  σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, ο Μηχανισμός στοχεύει στην ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση αιτημάτων τα οποία λαμβάνονται από υφιστάμενες ή νέες επιχειρήσεις ξένων συμφερόντων, για εγκατάσταση στην Κύπρο. Οι υπηρεσίες που παρέχει αφορούν:

-Στη σύσταση επιχείρησης από ένα και μόνο σημείο για εγγραφή εταιρείας, έγκριση ονόματος, εγγραφή στο μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μητρώο εργοδότη και μητρώο ΦΠΑ και Φόρου Εισοδήματος.
-Στην παροχή πληροφόρησης και καθοδήγησης για εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών λειτουργίας της επιχείρησης.
-Στη διευκόλυνση έκδοσης αδειών παραμονής και απασχόλησης ατόμων από τρίτες χώρες, τα οποία θα εργοδοτούνται από τις εταιρείες που θα εντάσσονται στον Μηχανισμό.

Με βάση τους κανονισμούς, όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για σύσταση εταιρειών στην Κύπρο που κάνουν χρήση του «Μηχανισμού Ταχείας Δραστηριοποίησης», ολοκληρώνονται εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ημέρα ένταξης της εταιρείας στον Μηχανισμό. Αυτό, επισήμανε η Υπουργός δεν είναι το μόνο κίνητρο για κάποιον ενδιαφερόμενο να μπει στον Μηχανισμό. «Υπάρχουν διευκολύνσεις σε σχέση και με τις διαδικασίες έκδοσης αδειών παραμονής και απασχόλησης που πρέπει να ακολουθήσουν οι εν λόγω επιχειρήσεις για τη μεταφορά ανθρώπινου δυναμικού από τρίτες χώρες».

Συγκεκριμένα, εξήγησε η Υπουργός, ο χρόνος που απαιτείται για την έκδοση αδειών διαμονής και απασχόλησης κυμαίνεται μεταξύ 4 και 6 εβδομάδων, αναλόγως του αριθμού των αδειών που ζητούνται, προσθέτοντας πως άλλο ένα κίνητρο αποτελεί η δυνατότητα εργοδότησης μεγαλύτερου αριθμού αλλοδαπών από τρίτες χώρες σε συγκεκριμένα επαγγέλματα και δεξιότητες, για τα οποία έχει παρατηρηθεί η μεγαλύτερη έλλειψη προσφοράς σε εθνικό επίπεδο, με την πλειοψηφία να σχετίζεται με ψηφιακές δεξιότητες.

Επιπλέον σημείωσε ότι η νέα πολιτική έκδοσης αδειών διαμονής δεν αφορά μόνο στις εταιρείες ξένων συμφερόντων που θα κάνουν χρήση του Μηχανισμού. Αλλά και κυπριακές εταιρείες που εμπίπτουν στους τομείς της ναυτιλίας, της υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, της φαρμακοβιομηχανίας, της βιογενετικής και βιοτεχνολογίας, και επιθυμούν να  εργοδοτήσουν  προσωπικό από τρίτες χώρες με δεξιότητες για τις οποίες έχει παρατηρηθεί έλλειψη στη χώρα μας.

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας είναι αρμόδιο για την έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος για ένταξη στον Μηχανισμό, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων. Συγκεκριμένα, για να ενταχθούν στον «Μηχανισμό Ταχείας Δραστηριοποίησης» οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να πληρούν ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια και οι επενδύσεις τους να έχουν θετικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη.

Τα κριτήρια είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά προς κάθε ενδιαφερόμενο στη νέα ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας «Business in Cyprus» www.businessincyprus.gov.cy και, μεταξύ άλλων, απαιτούν φυσική παρουσία στην Κύπρο με τη λειτουργία ανεξάρτητων γραφείων, ελάχιστο κύκλο εργασιών €500.000 ανά έτος για τα 3 από τα τελευταία 5 έτη για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και πενταετές επιχειρηματικό πλάνο για τις νέες επιχειρήσεις.