Πρόεδρος του Δ.Σ. της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας ο Χαράλαμπος Ιωσηφίδης

imagewΠρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας ο Χαράλαμπος Ιωσηφίδης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη σημερινή του συνεδρία, αποφάσισε τον διορισμό  του κ. Χαράλαμπου Ιωσηφίδη, που είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας, στη θέση του Προέδρου του ΔΣ της Αγγλικής Σχολής.

Μέλος του Συμβουλίου διορίζεται η κα Μύρνα Δημητρίου Παττίχη σε αντικατάσταση του κ. Ιωσηφίδη.