Κ.Αερογραμμές: Ανώτεροι Διευθυνές VS Πιλότοι

 

 

«Οι πιλότοι ποτέ δεν αποδέχθηκαν μείωση των απολαβών τους, συμβάλλοντας στη μη εφαρμογή του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης»

 

Για εργολαβική υπόσκαψη του έργου, της υπόληψης και του επαγγελματισμού των Ανώτερων Διευθυντών των Κυπριακών Αερογραμμών τα τελευταία χρόνια από την Συντεχνία των Πιλότων ΠΑΣΥΠΙ κάνει λόγο σε αιχμηρή επιστολή που απέστειλαν στον Πρόεδρο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Κυπριακών Αερογραμμών τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας. Κυπριακές_Αερογραμμές71Παράλληλα εκφράζουν λυπή γιατί όλα αυτά γίνονται με την ανοχή και απάθεια του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο , όπως τονίζεται, σε καμία περίπτωση δεν στήριξε την Ανώτερη Διευθυντική Ομάδα είτε γραπτώς είτε προφορικώς σε συναντήσεις με τις Συντεχνίες.

Αντιστρέφοντας επίσης τα πυρά προς τους πιλότους υπογραμμίζουν ότι οι τελευταίοι ποτέ τους δεν αποδέχθηκαν μείωση μισθών και μάλιστα κινήθηκαν νομικά εναντίον συμβούλων της Εταιρείας, συμβάλλοντας με τη συμπεριφορά τους στη μη εφαρμογή του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης που κατατέθηκε στην Ε.Ε.    Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, υπογραμμίζουν οι ανώτεροι διευθυντές, ότι εκτός από τις πρόσφατες ποινικές αγωγές των μελών της ΠΑΣΥΠΙ κατά των μελών του Δ.Σ. και της Εταιρείας, εκκρεμούν στα δικαστήρια άλλες 155 αγωγές μελών της ΠΑΣΥΠΙ που οφείλονται σε μειώσεις μισθών και ωφελημάτων, που εφάρμοσε η Εταιρεία για όλο το προσωπικό στα πλαίσια του πρώτου σχεδίου αναδιάρθρωσης το 2005.

Είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που η διευθυντική ομάδα των ΚΑ αντιδρά τόσο έντονα στις κατηγορίες που πολύ συχνά εκτοξεύει δημοσίως εναντίον της η ΠΑΣΥΠΙ, με αποτέλεσμα οι Ανώτεροι Διευθυντές να παραμείνουν ο εύκολος στόχος για επίρριψη ευθυνών οι οποίες ανήκουν σε άλλους.

Στην επιστολή τους οι διευθυντές επισημαίνουν τα πιο κάτω γεγονότα που αφορούν τα τελευταία σχέδια αναδιάρθρωσης της Εταιρείας, επισημαίνοντας τα ακόλουθα:

Η Διευθυντική ομάδα συνέδραμε με την παροχή πληροφοριών και διεκπεραίωσε συγκεκριμένες εργασίες που της ανατέθηκαν στην ετοιμασία του Σχεδίου αναδιάρθρωσης της KPMG, το οποίο ετοιμάστηκε το καλοκαίρι του 2013 και κατατέθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ τον Οκτώβριο 2013.

  • Είναι κοινώς αποδεκτό ότι το Σχέδιο κινήθηκε προς την σωστή κατεύθυνση της συρρίκνωσης της Εταιρείας, κάτι το οποίο αποτελούσε απαίτηση των Βρυξελλών και παράλληλα οδήγησε σε δραματική μείωση των λειτουργικών ζημιών. Η Διευθυντική ομάδα ολοκλήρωσε με επιτυχία τις οποιεσδήποτε εργασίες της ανατέθηκαν ως μέρος της εφαρμογής του σχεδίου.

 

  • Το πιο πάνω Σχέδιο δεν εφαρμόστηκε πλήρως κυρίως αφενός εξ’ υπαιτιότητας της ΠΑΣΥΠΙ η οποία ουδέποτε αποδέχτηκε τις μειώσεις στις απολαβές των πιλότων, οι οποίοι κινήθηκαν νομικά εναντίον των Συμβούλων της Εταιρείας και αφετέρου λόγω της μη ολοκλήρωσης των απαιτούμενων πλεονασμών, της μη αποξένωσης τμημάτωνκαι της περαιτέρω μείωσης μισθών που επαφίονταν σε αποφάσεις του ΔΣ.
  • Τον Ιούλιο του 2014 και αφού διαφάνηκε ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης της KPMG δεν καθιστούσε την Εταιρεία βιώσιμη λόγω της μη εφαρμογής των πιο πάνω μέτρων αλλά και λόγω της μείωσης των προβλεπομένων εσόδων λόγω της κακήςδημοσιότητας που δινόταν συνεχώς στην Εταιρεία, αλλά και του εντεινόμενου ανταγωνισμού, η Κυβέρνηση και η Εταιρεία αποφάσισαν την επίσημη έναρξη της διαδικασίας εξεύρεσης επενδυτή.

Στα τέλη Οκτωβρίου 2014 όταν η διαδικασία πώλησης είτε μετοχών, είτε περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας κατέρρευσε, ο Πρόεδρος του ΔΣ έδωσε ρητές οδηγίες στην διευθυντική ομάδα και της έθεσε συγκεκριμένες παραμέτρους στρατηγικής κατεύθυνσης έτσι ώστε να ετοιμάσει ένα τελευταίο σχέδιο διάσωσης το οποίο ναπεριλαμβάνει σοβαρότατες μειώσεις στις απολαβές του προσωπικού και στον αριθμό των υπαλλήλων και το οποίο να καθιστά την Εταιρεία κερδοφόρα από το 2015. Μάλιστα δόθηκαν και λεπτομερείς και συγκεκριμένες οδηγίες για τον αριθμό των υπαλλήλων ανά τμήμα, τις μειώσεις στις απολαβές των πιλότων και τις μειώσεις στις απολαβές των υπόλοιπων υπαλλήλων.

Με βάση τα πιο πάνω, υπογραμμίζεται στην επιστολή των διευθυντών, θεωρούμε ότι έχουμε τύχει βάναυσης και άδικης αντιμετώπισης από τις Συντεχνίες και ειδικά από την ΠΑΣΥΠΙ, η οποία εργολαβικά με κάθε ευκαιρία τα τελευταία δύο χρόνια μας διασύρει δημοσίως και επιρρίπτει προς εμάς προσωπικές ευθύνες για αποφάσεις της Εταιρείας. Είναι ξεκάθαρο ότι ο απώτερος σκοπός της ΠΑΣΥΠΙ είναι η αντικατάσταση της Ανώτερης Διεύθυνσης για να εξυπηρετήσει καλύτερα τα βραχυπρόθεσμα συμφερόντα των μελών της και συγκεκριμένα την αποφυγή μείωσης των απολαβών τους. Προφανώς , τονίζεται περαιτέρω, η εργατικότητα μας, η επιτέλεση των καθηκόντων μας κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και η προσήλωση μας στην προσπάθεια μείωσης του λειτουργικού κόστους και των ζημιών της Εταιρείας έρχεται σε αντίθεση με την προσπάθεια της ΠΑΣΥΠΙ να διατηρήσει τα κεκτημένα των μελών της.

Και προστίθεται:

«Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι εκτός από τις πιο πάνω πρόσφατες ποινικές αγωγές των μελών της ΠΑΣΥΠΙ κατά των μελών του Δ.Σ. και τη Εταιρείας, εκκρεμούν στα δικαστήρια άλλες 155 αγωγές μελών της ΠΑΣΥΠΙ που οφείλονται σε μειώσεις μισθών και ωφελημάτων, που εφάρμοσε η Εταιρεία για όλο το προσωπικό στα πλαίσια του πρώτου σχεδίου αναδιάρθρωσης το 2005.

Τέλος πρέπει να σημειώσουμε ότι θεωρούμε εντελώς λανθασμένο, αντιδεοντολογικό αλλά και πρωτοφανές να γίνεται αποδεχτό από το ΔΣ μιας εταιρείας να κρίνεται το έργο της διεύθυνσης από οποιαδήποτε συντεχνία.»