Γ.Εισαγγελέας:Διερευνάται νομικό υπόβαθρο για να στηριχθεί μια αίτηση παύσεως της Διοικητού της Κ. Τράπεζας

Το νομικό, διαδικαστικό και πραγματικό υπόβαθρο για να στηριχθεί μια αίτηση παύσεως της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου διερευνά ομάδα που έχει καταρτιστεί στη Νομική Υπηρεσία σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη, ο οποίος σημείωσε παράλληλα ότι αναμένεται να περατωθεί η διερεύνηση το συντομότερο.ÃÅÍÉÊÏÓ ÅÉÓÁÃÃÅËÅÁÓ Ê.ÊËÇÑÉÄÇÓ ÄÉÁÓÊÅØÇÓ ÔÕÐÏÕ

Μιλώντας στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου, ο κ. Κληρίδης παρέθεσε τις αναφορές στην έκθεση του ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή Παναγιώτη Καλλή αναφορικά με το θέμα της όποιας εμπλοκής της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη και μελών του ΔΣ της ΚΤ.

Στην παρούσα έρευνα, διευκρινίζεται στην έκθεση Καλλή, «διερευνώ κατά πόσο το γραφείο Νεοκλέους έχει δωροδοκήσει το Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα και το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων από το Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα». Δεν διερευνώ, προσθέτει, «κατά πόσο η Διοικήτρια έχει αναφέρει ή όχι, τα όσα της αποδόθηκαν από τον κ. Κοιλίαρη ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως στις 12 Μαρτίου 2015».

Επομένως, συνεχίζει, «τα όσα τα μέλη του ΔΣ, Κοιλιάρης, Συρίχας, Κωνσταντίνου, Πολυδωρίδης και Μάνναρης έχουν αποδώσει στη Διοικήτρια – με διαφορετικό λεκτικό ο καθένας από αυτούς – δεν έχουν αποδεικτική αξία σε σχέση με τα υπό διερεύνηση θέματα».

Ο ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής αναφέρει ακόμη στην έκθεσή του ότι «τα μέλη του ΔΣ Περσιάνης και Ζένιος δεν έχουν επιβεβαιώσει τα όσα, σύμφωνα με τα πιο πάνω 5 μέλη του ΔΣ είχε αναφέρει η Διοικήτρια».

«Η δε τελευταία τόσο στην κατάθεσή της ενώπιόν μου όσο και με δημόσια δήλωσή της αρνήθηκε ότι είχε αναφέρει τα όσα της έχουν αποδοθεί από τον κ. Κοιλιάρη ενώπιον της πιο πάνω Κοινοβουλευτικής Επιτροπής».

Ο Γενικός Εισαγγελέας συνέχισε να διαβάζει από την έκθεση Καλλή ότι «έναυσμα της παρούσας έρευνας ήταν οι δηλώσεις του κ. Κοιλιάρη ενώπιον της πιο πάνω Κοινοβουλευτικής Επιτροπής».

«Η απρόσκοπτη, εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της Κεντρικής Τράπεζας καθώς και η χρηστή διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της πρώην Λαϊκής Τράπεζας και η προστασία των συμφερόντων των καταθετών της αποτελούν ζητήματα ζωτικής σημασίας», αναφέρεται.

«Λαμβανομένου υπόψη του περιεχομένου των δηλώσεων του κ. Κοιλιάρη ενώπιον της πιο πάνω Κοινοβουλευτικής Επιτροπής φαίνεται ότι η δήλωση της Διοικήτριας περί δωροδοκίας του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα από το Γραφείο Νεοκλέους τον είχε αναστατώσει, συγκλονίσει και προβληματίσει», γράφει. Ωστόσο, επισημαίνει, «συμβίωσε μαζί της για περίοδο 5 μηνών».

Ενώπιον της Αρχής Εξυγίανσης, προσθέτει, «είχε τεθεί θέμα σύγκρουσης συμφερόντων του δικηγορικού γραφείου Νεοκλέους το οποίο εκπροσωπούσε τη Διαχειρίστρια της Κεντρικής Τράπεζας στις αγωγές που είχαν εγερθεί εναντίον της και εναντίον της Λαϊκής Τράπεζας».

Η Αρχή Εξυγίανσης, αναφέρει, «διατύπωσε τις ανησυχίες της σε σχέση με τον τρόπο χειρισμού της αγωγής 3987/2013 από το γραφείο Νεοκλέους». Παράλληλα, «αποφάσισε να διορίσει υποεπιτροπή για να εξετάσει τα δύο θέματα – εκείνο της σύγκρουσης συμφερόντων και του χειρισμού της αγωγής 3987/2013».

«Αφού η εν λόγω υποεπιτροπή διερεύνησε τα πιο πάνω δύο θέματα αποφάσισε ότι υπήρχε δυνητική σύγκρουση συμφερόντων και έλλειψη επαγγελματισμού εκ μέρους του γραφείου Νεοκλέους», σημειώνει.

Παρά ταύτα, προσθέτει, «η Αρχή Εξυγίανσης δεν προχώρησε στη λήψη οποιουδήποτε μέτρου όπως λογικά θα αναμενόταν».

Το γραφείο Νεοκλέους «συνέχισε να εκπροσωπεί τη Διαχειρίστρια και τη Λαϊκή Τράπεζα».

Ο ποινικός ανακριτής διερωτάται «κατά πόσον τα μέλη της Αρχής Εξυγίανσης θα υιοθετούσαν την ίδια στάση εάν ήταν εναγόμενοι υπό την προσωπική τους ιδιότητα με ανάλογες αξιώσεις, όπως εκείνες εναντίον της Διαχειρίστριας και της Λαϊκής Τράπεζας οι οποίες αφορούν πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ και διαπίστωναν δυνητική σύγκρουση συμφερόντων εκ μέρους του δικηγόρου τους και έλλειψη επαγγελματισμού».

«Η αρχή ότι ένας ο οποίος διαχειρίζεται χρήματα που ανήκουν στο δημόσιο ή σε τρίτα πρόσωπα, πρέπει να τα διαχειρίζεται ως εάν να ήταν δικά του, είναι διαχρονική, πάγια και απαρασάλευτη», σημειώνει.

Επισημαίνει επίσης ότι «τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Κεντρικής Τράπεζας, με εξαίρεση τους Ζένιο και Περσιάνη, και ιδίως τα δύο εκτελεστικά μέλη – Κοιλιάρης και Συρίχας – απασχόλησε περισσότερο η κατά τους ίδιους – εχθρότητα της Διοικήτριας έναντι του γραφείου Νεοκλέους και η κακλή σχέση που είχε μαζί του, παρά η ουσία των πραγμάτων».

Απαντώντας σε ερώτηση αν προχωρά το θέμα του αιτήματος στο Ανώτατο για παύση της κ. Γιωρκάτζη ο Γενικός Εισαγγελέας είπε ότι «οι οδηγίες του Προέδρου είναι να προχωρήσουμε με το αίτημα και προχωρούμε ως ομάδα που έχει καταρτιστεί στην περαιτέρω διερεύνηση του νομικού υποβάθρου, το οποίο μπορεί να στηρίξει μια τέτοια αίτηση, του διαδικαστικού υποβάθρου και του πραγματικού υποβάθρου, δηλαδή του συνόλου των γεγονότων στα οποία μπορεί να στηριχθεί».

Κληθείς να πει αν τα όσα αναφέρονται στην έκθεση Καλλή βοηθούν μια τέτοια υπόθεση, ανέφερε ότι «παρέχουν κάποιο υλικό το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί».

Σε ερώτηση πότε θα παρθούν οι τελικές αποφάσεις είπε ότι «και αυτό όπως δυστυχώς και όλα τα άλλα είναι ένα θέμα πρωτόγνωρο το οποίο εξετάζεται από όλες τις πλευρές του και το συντομότερο αναμένουμε να περατωθεί».