ΔΗΚΟ :Η σύναψη δανείου δεν είναι επιλήψιμη

Αναφορικά με την λίστα των βουλευτών που έχουν δάνεια στην Τράπεζα Κύπρου, το Δημοκρατικό Κόμμα δηλώνει ότι οι βουλευτές του θα υποβάλουν άμεσα στον Πρόεδρο της Βουλής καταστάσεις με τα μηÊÅÍÔÑÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁÓ ÊÕÐÑÏÕ εξυπηρετούμενα ή και τις δανειακές τους υποχρεώσεις που οι ίδιοι πιστεύουν πως πρέπει να αποκαλύψουν.
Θέλουμε να τονίσουμε ότι η σύναψη δανείου από οποιοδήποτε πρόσωπο, είτε αυτό είναι βουλευτής, είτε όχι δεν είναι κάτι το επιλήψιμο.
Επιλήψιμο είναι, εάν οι πράξεις ενός εκλεγμένου βουλευτή σε σχέση με νομοθετήματα, γίνονται με γνώμονα το προσωπικό του συμφέρον.
Επιλήψιμο επίσης είναι, οι βουλευτές να χρησιμοποιούν το πολιτειακό αξίωμα τους, για να τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης από το τραπεζικό σύστημα. Αυτό ΔΕΝ ισχύει στην περίπτωση του Δημοκρατικού Κόμματος.