Μειωμένα στα τουριστικά έσοδα τους 11 μήνες του 2014

 

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2014 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €1.979,8 εκ. σε σύγκριση με €2.044,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013 σημειώνοντας μείωση 3,2%.ÔÏÕÑÉÓÌÏÓ ÁÕÎÇÓÇ - ÐÑÙÔÁÑÁÓ

Σε απόλυτους αριθμούς, το 2014 οι αφίξεις τουριστών στην Κύπρο ανήλθαν στα 2.441.239 άτομα, σε σύγκριση με 2.405.390 το 2013.

Αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό καταγράφηκε το Νοέμβριο του 2014 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013, ενώ αντιθέτως τους πρώτους 11 μήνες του 2014 τα έσοδα αυτά κατέγραψαν μείωση.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας, με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Νοέμβριο 2014 ανήλθαν σε €65 εκ. σε σύγκριση με €59,2 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας αύξηση 9,9%.