Δίκη Λαϊκής: Ολοκληρώθηκε η κατάθεση Ε. Μπουλούτα


Ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία της απολογίας του Διευθύνωντα Συμβούλου του ομίλου της πρώην Λαϊκής Ευθύμιου Μπουλούτα, στο πλαίσιο της ποινικής υπόθεσης εναντίον υψηλόβαθμων στελεχών της Λαϊκής, που εκδικάζεται από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας.Unknown-1

Κατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση είναι, εκτός από τον κ. Μπουλούτα, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Παναγιώτης Κουννής, ο μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Νεοκλής Λυσάνδρου και το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μάρκος Φόρος.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, με ενδιάμεση απόφασή του στις 21/03/2018 αποφάσισε ότι η Κατηγορούσα Αρχή έχει καταφέρει να αποδείξει εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον των κατηγορουμένων σε σχέση και με τις δύο κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, καλώντας τους σε απολογία. Όλοι οι κατηγορούμενοι επέλεξαν να δώσουν ένορκη κατάθεση από το εδώλιο του μάρτυρα και να τύχουν αντεξέτασης από την Κατηγορούσα Αρχή ως επίσης να καλέσουν και μάρτυρες υπεράσπισης.

Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία, ολοκληρώθηκε  η κατάθεση του τελευταίου μάρτυρα υπεράσπισης του κ. Μπουλούτα, καθηγητή Χρηματοοικονομικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέχρι πρόσφατα Προέδρου της Εποπτικής Αρχής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδας(ΕΛΤΕ) Απόστολου Ρεφενέ.

Κατά την αντεξέταση του από την εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής, ο κ. Ρεφενές επανάλαβε τη θέση του ότι τα  συμπεράσματα του Ερευνώντος Λειτουργού Ράκη Χριστοφόρου περί της ανάγκης απομείωσης της υπεραξίας των ελληνικών εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας, ύψους €330 εκ. ευρώ κατ’ ελάχιστον, είναι αβάσιμα και αυθαίρετα.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, η απλή ενημέρωση των επενδυτών μέσω των σημειώσεων (notes) στις οικονομικές καταστάσεις ήταν επαρκής και «ότι ο υπολογισμός του ελάχιστου ποσού απομείωσης είναι αυθαίρετος και αβάσιμος, ενέχει παράδοξα και είναι αναξιόπιστος».

Ο μάρτυρας εξέφρασε επίσης την άποψη ότι οι γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις που έκαναν οι κατηγορούμενοι με την ιδιότητά τους ως μέλη της διοίκησης της Τράπεζας ήταν οι δέουσες και ενδεδειγμένες και στα πλαίσια των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς(ΔΠΧΑ).

Η πλευρά του κ. Μπουλούτα είχε καλέσει επίσης ως μάρτυρες υπεράσπισης του πελάτη της τον Διευθύνων Σύμβουλο της Grant Thornton Ελλάδος Βασίλη Καζά και το ανώτατο στέλεχος της Τράπεζας της Ελλάδος Μιχαήλ Μιχαλόπουλο.

Ο κ. Μιχαλόπουλος στην κατάθεση του στο δικαστήριο υποστήριξε, μεταξύ άλλων, τη θέση ότι οι συνθήκες δεν επέτρεπαν την εκτίμηση της απομείωσης είτε των ελληνικών κρατικών ομολόγων είτε της υπεραξίας των εργασιών της πρώην Λαϊκής στην Ελλάδα. Ανέφερε επίσης ότι «ειδικά στις 30/9/2011 δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστούν οι επιπτώσεις στην υπεράξια από το PSI+ στο επενδυτικό κοινό στις οικονομικές καταστάσεις με ανακοινώσεις στα χρηματιστήρια. Απουσίαζαν πολλές και καίριες πληροφορίες και παράμετροι».

Από την πλευρά του, ο κ. Καζάς υποστήριξε τη θέση ότι στις οικονομικές καταστάσεις της Λαϊκής Τράπεζας για την εννιαμηνιαία περίοδο που έληξε στις 30/9/2011 δεν θα ήταν δυνατόν να δημοσιευθούν οιαδήποτε στοιχεία τα οποία ενείχαν αβεβαιότητα και θα οδηγούσαν σε μη βεβαιωμένες εκτιμήσεις, οι οποίες θα μεταβάλλονταν στο μέλλον και κατά συνέπεια θα οδηγούσαν σε λανθασμένες εκτιμήσεις του επενδυτικού κοινού. «Οποιαδήποτε προσπάθεια να διενεργήσει η Διοίκηση αντίστοιχο έλεγχο στα πλαίσια των εννιάμηνων λογαριασμών του 2011, θα ήταν επιπόλαια εκ μέρους της, καθώς δεν υπήρχαν στοιχεία που να επιτρέπουν μια αξιόπιστη εκτίμηση», όπως είχε αναφέρει στο δικαστήριο.

Στη δική του απολογία, ο κ. Μπουλούτας εξέφρασε τη θέση ότι το Δ.Σ. της τράπεζας στη συνεδρία του στις 29/11/2011 δεν είχε ενώπιον του κάποια τεκμηριωμένη μελέτη που να συνηγορούσε υπέρ της συμπερίληψης απομείωσης της υπεραξίας των εργασιών της τράπεζας στην Ελλάδα στις οικονομικές καταστάσεις για την εννιαμηνιαία περίοδο του 2011. «Πιστεύω ότι έχουμε στοχευθεί ως εξιλαστήρια θύματα», είχε υποστηρίξει ο κ. Μπουλούτας, σημειώνοντας παράλληλα ότι «δεν υπάρχει ίχνος αλήθειας στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουμε και θέλω να δηλώσω αθώος».

Η εκδίκαση της υπόθεσης θα συνεχιστεί στις 17 Μαΐου με την απολογία των άλλων κατηγορουμένων.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν από κοινού δύο κατηγορίες.

Η πρώτη κατηγορία αφορά το αδίκημα της χειραγώγησης της αγοράς, κατά παράβαση του άρθρου 19, ως εξειδικεύεται από το άρθρο 20(1)(γ), και του άρθρου 23(3)(α) και (β) και (4)(α) του περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) Ν.116(Ι)/05, καθώς επίσης και του άρθρου 20 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά το αδίκημα των ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων και πληροφοριών ή απόκρυψης, κατά παράβαση του άρθρου 40(1), (3), (4) και (6) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Ν.190(Ι)/07.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο που εκδικάζει την υπόθεση, αποτελείται από την Πρόεδρό του, Έλενα Εφραίμ, τον Ανώτερο Επαρχιακό Δικαστή Νίκο Γερολέμου και την Ανώτερη Επαρχιακή Δικαστή Στέλλα Χριστοδουλίδου – Μέσσιου.