Η σύνταξη χηρείας δεν θα φορολογείται

 

Η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ψήφισε ομόφωνα το νομοσχέδιο «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε η σύνταξη χηρείας να μην συνυπολογίζεται στο φορολογητέο εισόδημα, αλλά να τυγχάνει ξεχωριστής φορολόγησης.

Όπως είναι γνωστό, στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας της κυβέρνησης για εξυγίανση και εξορθολογισμό των δημόσιων οικονομικών και για δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών, η σύνταξη χηρείας από την 1η Ιανουαρίου 2014 συνυπολογίζεται στο συνολικό εισόδημα των δικαιούχων προσώπων και υπόκειται σε φόρο εισοδήματος όπως οποιοδήποτε άλλο εισόδημα.

Με το νομοσχέδιο :

1. Η σύνταξη χηρείας θα φορολογείται με συντελεστή ύψους 20% μόνο για το ποσό αυτής που υπερβαίνει το εκάστοτε ποσό φορολογητέου εισοδήματος επί του οποίου επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 0%, το οποίο με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ανέρχεται στις €19.500.

2. Η σύνταξη χηρείας να μην προστίθεται σε οποιοδήποτε άλλο εισόδημα.

3. Στις περιπτώσεις όπου λαμβάνονται περισσότερες από μία συντάξεις χηρείας, οι οποίες χορηγούνται δυνάμει του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου ή οποιουδήποτε σχεδίου συνταξιοδότησης ή από ταμείο επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, αυτές να συνυπολογίζονται στο εισόδημα για σκοπούς υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος επί του οποίου επιβάλλεται συντελεστής φόρου ύψους 0%.

Με τη ρύθμιση αυτή, πρόσωπα που προέρχονται από χαμηλά εισοδηματικά στρώματα και λαμβάνουν χαμηλές συντάξεις θα καταβάλλουν πολύ χαμηλότερη φορολογία σε σχέση με τη φορολογία που καλούνται να καταβάλουν με βάση την κείμενη νομοθεσία.