ΥΠΟΙΚ: Η Κύπρος πρώτη χώρα αξιοποίησης του ταμείου SURE


 
imagewΣτις αρχές του 2021 θα καταβληθεί η επόμενη δόση από το ταμείο SURE ύψους €229 εκατομμυρίων ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης από το ταμείο στα €479 εκατ. με στόχο τον μετριασμό της πανδημίας του κορωνοϊού στην αγορά εργασίας, αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών.

Σε ανακοίνωσή του με αφορμή την καταβολή 1ης δόσης δανείου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο εξασφάλισης χρηματοδότησης από το SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency), το ΥΠΟΙΚ τονίζει πως ο ορθός σχεδιασμός της Κύπρου όσον αφορά τη διαχείριση της κρίσης της πανδημίας αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι είναι η πρώτη χώρα αξιοποίησης των εργαλείων που προσφέρει η ΕΕ για διαχείριση της κρίσης.

Το ΥΠΟΙΚ τονίζει πως η κυπριακή κυβέρνηση υπέβαλε έγκαιρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσημο, εμπεριστατωμένο και πλήρως αιτιολογημένο αίτημα για την εξασφάλιση δανείου ύψους €479,07 εκατ. με σκοπό τη χρηματοδότηση κυβερνητικών σχεδίων στήριξης της απασχόλησης, προσθέτοντας πως η Κομισιόν υιοθέτησε το αίτημα της Κύπρου και την περιέλαβε στην πρώτη ομάδα 15 κρατών μελών (ΚΜ) για χορήγηση κεφαλαίων συνολικού ύψους €81,4 δις.

«Η Κύπρος μαζί με μόνο άλλα 3 κράτη μέλη έτυχε έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του μέγιστου αριθμού σχεδίων, δηλαδή 8, κάτι το οποίο καταδεικνύει τόσο το εύρος όσο και την στόχευση του κυβερνητικού σχεδιασμού», αναφέρει το ΥΠΟΙΚ, προσθέτοντας πως . μαζί με δύο ακόμη ΚΜ, θα λάβει δάνειο το οποίο είναι το μεγαλύτερο ως προς το ΑΕΠ του 2019 και ανέρχεται σε 2,0% του ΑΕΠ με τον μέσο για τα 15 ΚΜ να βρίσκεται στο 1,5% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ στα πλαίσια της καταβολής της πρώτης δόσης στην Κυπριακή Δημοκρατία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε σε δανεισμό από τις χρηματοπιστωτικές αγορές μέσω της έκδοσης ενός 5ετούς ομολόγου ύψους €150 εκ. και ενός 30ετούς ύψους €100 εκ. με ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο της τάξης του 0.000% και 0.300%, αντίστοιχα.

Τέλος το ΥΠΟΙΚ σημειώνει ότι η Κύπρος θα επωφεληθεί του επιπλέον ποσού ύψους €3.66 εκατ., δεδομένου ότι το πραγματικό καθαρό ποσό από την έκδοση του 5ετούς ομολόγου ανέρχεται στα €153.6 εκατ., λόγω του αρνητικού επιτοκίου δανεισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεπεία της ισχυρής πιστοληπτικής αξιολόγησής της καθώς, και του πολύ χαμηλού κόστους δανεισμού που έχει προφανώς εξασφαλιστεί, εφόσον τα δάνεια υποστηρίζονται από ένα σύστημα εθελοντικών εγγυήσεων των ΚΜ.