Προειδοποίηση ILO για απώλεια 25 εκ. θέσεων εργασίας παγκοσμίως από τον COVID19


Σχεδόν 25 εκατομμύρια θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να χαθούν παγκοσμίωςimagew ως αποτέλεσμα του COVID-19, σύμφωνα με νέα αξιολόγηση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO), ωστόσο, «εάν διαπιστώσουμε μια διεθνώς συντονισμένη πολιτική απάντηση, όπως συνέβη στην παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008/9, τότε ο αντίκτυπος στην παγκόσμια ανεργία θα μπορούσε να είναι σημαντικά χαμηλότερος», σημειώνει ο οργανισμός.

Συγκεκριμένα ο ILO ζητά «επείγοντα, μεγάλης κλίμακας και συντονισμένα μέτρα σε τρεις πυλώνες: προστασία των εργαζομένων στον χώρο εργασίας, τόνωση της οικονομίας και της απασχόλησης και υποστήριξη της απασχόλησης και των εισοδημάτων».

«Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την επέκταση της κοινωνικής προστασίας, τη στήριξη της διατήρησης της απασχόλησης (δηλαδή της εργασίας με μειωμένο ωράριο, της άδειας μετ `αποδοχών, των άλλων επιχορηγήσεων) καθώς και της οικονομικής και φορολογικής ελάφρυνσης, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και συμπληρωματικά μέτρα δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, δανεισμό και οικονομική στήριξη σε συγκεκριμένους οικονομικούς τομείς», αναφέρει ο ILO.

Αναλυτικά, με βάση τα διαφορετικά σενάρια για τον αντίκτυπο του COVID-19 στο παγκόσμιο ΑΕΠ, οι εκτιμήσεις του ILO δείχνουν αύξηση της παγκόσμιας ανεργίας μεταξύ 5,3 εκ. (καλό σενάριο), 24,7 εκ. (κακό σενάριο). Η παγκόσμια οικονομική κρίση 2008-9 αύξησε την παγκόσμια ανεργία κατά 22 εκατομμύρια.

«Η υποαπασχόληση αναμένεται επίσης να αυξηθεί σε μεγάλη κλίμακα, καθώς οι οικονομικές συνέπειες της επιδημίας του ιού μεταφράζονται σε μειώσεις των ωρών εργασίας και των μισθών. Η αυτοαπασχόληση στις αναπτυσσόμενες χώρες, η οποία συχνά χρησιμεύει για την άμβλυνση των επιπτώσεων των αλλαγών, μπορεί να μην το κάνει αυτή τη φορά λόγω περιορισμών στην κίνηση ατόμων (π.χ. παρόχων υπηρεσιών) και αγαθών»,  προειδοποιεί ο ILO.

«Οι πτώσεις στην απασχόληση συνεπάγονται επίσης μεγάλες απώλειες εισοδήματος για τους εργαζόμενους. Η μελέτη εκτιμά ότι αυτά θα κυμανθούν μεταξύ 860 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 3,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων έως το τέλος του 2020 και αυτό θα μεταφραστεί σε μείωση της κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν οι προοπτικές για τις επιχειρήσεις και τις οικονομίες», αναφέρει ο ILO.

«Η εργασιακή φτώχεια αναμένεται επίσης να αυξηθεί σημαντικά, καθώς η πίεση για τα εισοδήματα που προκύπτει από τη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας θα καταστρέψει τους εργαζόμενους κοντά ή κάτω από το όριο της φτώχειας», εκτιμά, σημειώνοντας ότι μεταξύ 8,8 και 35 εκ. επιπλέον άνθρωποι θα βρίσκονται σε παγκόσμια εργασιακή φτώχεια σε σύγκριση με την αρχική εκτίμηση για το 2020 (η οποία προέβλεπε μείωση κατά 14 εκατομμύρια παγκοσμίως)»

Τέλος ο ILO προειδοποιεί ότι ορισμένες ομάδες θα επηρεαστούν δυσανάλογα από την κρίση της απασχόλησης, η οποία θα μπορούσε να αυξήσει τις ανισότητες. Μεταξύ αυτών είναι οι άνθρωποι σε θέσεις εργασίας που προστατεύονται λιγότερο και έχουν χαμηλή αμοιβή, ιδίως οι νέοι και οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας, γυναίκες και μετανάστες. Οι τελευταίοι είναι ευάλωτοι λόγω της έλλειψης κοινωνικής προστασίας και δικαιωμάτων και οι γυναίκες τείνουν να υπερεκπροσωπούνται σε χαμηλά αμειβόμενες θέσεις απασχόλησης και σε τομείς που πλήττονται.

«Σε εποχές κρίσης όπως η σημερινή, έχουμε δύο βασικά εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν στην άμβλυνση των ζημιών και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού. Πρώτον, ο κοινωνικός διάλογος, η συνεργασία με τους εργαζόμενους και τους εργοδότες και τους εκπροσώπους τους, είναι ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και υποστήριξης από το κοινό για τα μέτρα που χρειαζόμαστε για να ξεπεράσουμε αυτήν την κρίση. Δεύτερον, τα διεθνή πρότυπα εργασίας παρέχουν ένα δοκιμασμένο και αξιόπιστο υπόβαθρο για πολιτικές απαντήσεις που επικεντρώνονται σε μια βιώσιμη και δίκαιη ανάκαμψη. Όλα πρέπει να γίνουν για να ελαχιστοποιηθούν οι ζημιές στους ανθρώπους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του ILO Guy Ryder.

Άτυπη τηλεδιάσκεψη υψηλού επιπέδου σχετικά με τις κοινωνικές επιπτώσεις του νέου κορονoϊού θα πραγματοποιήσουν αύριο οι Υπουργοί της ΕΕ που είναι αρμόδιοι για την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική στις 14:00 ώρα Βρυξελλών.