Σε νέα γεώτρηση στο τεμάχιο 9 προχωρεί η ΕΝΙ/KOGAS

Δεν εντοπίστηκε εκμεταλλεύσιμη συγκέντρωση υδρογονανθράκων κατά την πρώτη ερευνητική γεώτρηση της κοινοπραξίας ΕΝΙ/KOGAS στο κοίτασμα «Ονασαγόρας», στο ερευνητικό τεμάχιο 9 της κυπριακής ΑΟΖ, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της ερευνητικής που ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας.CNA_Mb43cb2b0359c4251ac62b1739b5d9005

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κοινοπραξία ολοκληρώνει αυτές τις μέρες την ερευνητική γεώτρηση στον «Ονασαγόρα» και προχωρά με την επόμενη γεώτρηση, στο ερευνητικό τεμάχιο 9 με την επωνυμία «Αμαθούσα».

«Το γεωτρύπανο SAIPEM 10000 θα συνεχίσει κανονικά το ερευνητικό πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει από τον περασμένο Σεπτέμβριο», προστίθεται.

Αναφέρεται εξάλλου ότι η Κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα και έχοντας προετοιμαστεί επαρκώς για όλα τα ενδεχόμενα, προχωρεί σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της, τόσο σε ό,τι αφορά τις ερευνητικές δραστηριότητες, όσο και σε ό,τι αφορά την εμπορική εκμετάλλευση του κοιτάσματος «Αφροδίτη» στο Τεμάχιο 12, εντός της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ως προς τη γεώτρηση στον «Ονασαγόρα», το Υπουργείο αναφέρει ότι ανορύχθηκε με το γεωτρύπανο SAIPEM 10000 και έφτασε στο προβλεπόμενο βάθος των 5.800 μέτρων, ενώ αποτελούσε έναν από τους στόχους οι οποίοι εντοπίστηκαν από την αξιολόγηση των σεισμικών δεδομένων που συλλέγηκαν πριν από την έναρξη του γεωτρητικού προγράμματος.

«Η συγκεκριμένη αποτελεί την πρώτη από μια σειρά γεωτρήσεων που θα διενεργηθούν από το SAIPEM 10000 στην ΑΟΖ μας», προστίθεται.

Αναφέρεται, εξάλλου, ότι η κοινοπραξία ENI/KOGAS επεξεργάζεται και αξιολογεί όλα τα στοιχεία γεωλογικού και άλλου χαρακτήρα που συνέλεξε κατά την πρώτη αυτή γεώτρηση και τα οποία θα είναι πολύ βοηθητικά για τη συνέχεια.

Συμπληρώνεται ότι η επεξεργασία και αξιολόγηση των στοιχείων που συλλέχθηκαν απαιτεί κάποιο χρόνο, λόγω του πολύπλοκου γεωλογικού καθεστώτος της περιοχής.