ΕΠΑ: Πρόστιμο 2 εκατ.ευρώ στο Σύνδεσμο Αγελαδοτρόφων

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), με την απόφασή της με αρ.42/2014, επέβαλε στον pic-0-normΠαγκύπριο Οργανισμό Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) πρόστιμο συνολικού ύψους €2.100.000 για παράβαση των άρθρων 3(1)(α), 3(1)(β) και 6(1)(α) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 στο πλαίσιο εξέτασης της αυτεπάγγελτης έρευνας που είχε διεξαχθεί εναντίον του Π.Ο.Α.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΠΑ, η Επιτροπή, με την ολοκλήρωση της νενομισμένης διαδικασίας, έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιον της στοιχεία, ομόφωνα αποφάσισε ότι στοιχειοθετείται παράβαση των άρθρων 3(1)(α), 3(1)(β) και 6(1)(α) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014, από τον Παγκύπριο Οργανισμό Αγελαδοτρόφων.

Αντικείμενο της υπόθεσης αποτέλεσε η απόφαση της Επιτροπής να διεξάγει αυτεπάγγελτη έρευνα εναντίον του Π.Ο.Α. για πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 3 ή/και 6 του Νόμου, καθώς και των άρθρων 101 ή/και 102 της ΣΛΕΕ με σκοπό τη διερεύνηση της συνεργασίας του Π.Ο.Α. με τούς αγελαδοτρόφους μέλη του και τις ενέργειες και/ή πρακτικές του Π.Ο.Α. σε σχέση με τη πώληση/ διάθεση του φρέσκου αγελαδινού γάλακτος κατά τη χρονική περίοδο 1 Ιανουαρίου 2009 μέχρι και 28 Μαΐου 2012.

Η Επιτροπή επισημαίνει το γεγονός ότι η αγορά του νωπού αγελαδινού γάλακτος χαρακτηρίζεται από ποσοστώσεις παραγωγής και ότι δεν μπορεί οποιοσδήποτε να εισέλθει σε αυτή αν δεν του έχει κατανεμηθεί ποσόστωση παραγωγής από τις αρμόδιες αρχές.

Ως εκ τούτου, καταλήγει η ανακοίνωση, η αγορά αυτή είναι εξ υπαρχής περιορισμένη με αποτέλεσμα οποιεσδήποτε συμπεριφορές ή πρακτικές που δυνατό να κριθούν ως αντι-αντιανταγωνιστικές να έχουν ιδιαίτερα επιβλαβή αποτελέσματα στον ανταγωνισμό και κατά συνέπεια στα επόμενα στάδια της αλυσίδας παραγωγής προϊόντων που έχουν το νωπό αγελαδινό γάλα ως πρώτη ύλη και τελικά για τον καταναλωτή.

Ανακοίνωση Αγελαδοτρόφων 

 

Την απογοήτευση του για το περιεχόμενο της απόφασης της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ),  εκφράζει ο Παγκύπριος Οργανισμός Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ). Ο ΠΟΑ αναφέρει ότι παρόλο που θεωρεί ότι αντιμετώπισε όλες τις αιτιάσεις της ΕΠΑ, «θεμελιώνοντας τα νομικά και οικονομικά επιχειρήματα του σε αδιαμφισβήτητα και πειστικά τεκμήρια, η ΕΠΑ αποφάσισε να προχωρήσει στην έκδοση καταδικαστικής απόφασης και να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο».

Προσθέτει ότι θα προχωρήσει σε προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο εναντίον της απόφασης της ΕΠΑ.

Τέλος, ο ΠΟΑ αναφέρει ότι σέβεται το θεσμικό ρόλο της ΕΠΑ και ότι η συμμόρφωση του με την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία αποτελεί πάγια πολιτική και θα εξακολουθήσει να λειτουργεί ως φορέας σταθερότητας της αγοράς γάλακτος και ανάπτυξης υγιούς και ισορροπημένου ανταγωνισμού, προς όφελος του καταναλωτή αλλά και της ευημερίας του αγροτικού πληθυσμού της Κύπρου.