Έρευνα για τη διατροφή του πληθυσμού της Κύπρου

Το Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ), σε συνεργασία με το Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού (ΕΕΙΥΠ), με ανάθεση από το Υπουργείο Υγείας, υλοποιούν το έργο Εθνική Έρευνα για τη διατροφή του πληθυσμού της Κύπρου (National Dietary Survey Lot 1 & Lot 2). Κατ’ αυτή θα καταγραφούν τα στοιχεία κατανάλωσης τροφίμων από τους Κυπρίους πολίτες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια Τροφίμων (EFSA), ώστε να είναι δυνατή η εκτίμηση της έκθεσης του Κυπριακού πληθυσμού σε χημικούς και άλλους κινδύνους μέσω της τροφής, p063aΠρόκειται για την πρώτη επίσημη εθνική παγκύπρια έρευνα για τη διατροφή των Κυπρίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της EFSA και θα καλύψει όλες τις ηλικίες από βρεφική ηλικία έως 74 ετών συμπεριλαμβανομένων και εγκύων. Σκοπός της έρευνας, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου “EU MENU” της EFSA, είναι η εναρμονισμένη συλλογή στοιχείων κατανάλωσης τροφίμων στα Κράτη Μέλη (ΚΜ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Το όλο έργο θα αρχίσει τον Δεκέμβριο του 2014 και θα τελειώσει τον Φεβρουάριο του 2018. Για τους συμμετέχοντες στην έρευνα αυτή θα υπάρξουν σημαντικά οφέλη αφού τα αποτελέσματα θα δοθούν στον κάθε συμμετέχοντα μαζί με συμβουλές για βελτίωση του επιπέδου υγείας του. Ειδικότερα από τις καταγραφές στα ερωτηματολόγια θα φανεί η ποιότητα του διαιτολογίου κάθε συμμετέχοντα και από τις σωματομετρικές μετρήσεις θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τη φυσική κατάσταση του, όπως η σύσταση σώματος (ποσοστό λίπους στο σώμα), το βάρος (σύμφωνα με τον Δείκτη Μάζα Σώματος) και τα επίπεδα τιμών αρτηριακής πίεσης. Σημειώνεται ότι: α) Η συμμετοχή στην έρευνα είναι ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ και η επιλογή των συμμετεχόντων είναι τυχαία μέσω των ταχυδρομικών κωδικών, ώστε στατιστικά να καλυφθεί αντιπροσωπευτικά όλος ο πληθυσμός της Κύπρου, β) Όλα τα στοιχεία που θα ληφθούν θα είναι ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ, οι δε υποψήφιοι συμμετέχοντες θα υποβληθούν σε προσωπικές συνεντεύξεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας πχ. διαιτολόγους, γ) Η πρώτη συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί στο σπίτι του κάθε υποψήφιου και οι υπόλοιπες δύο τηλεφωνικώς και δ) Μέσω της συνέντευξης θα 1
καταγράφεται σε ειδικά ερωτηματολόγια η κατανάλωση τροφίμων κατά το προηγούμενο 24ωρο και θα γίνεται μέτρηση σωματομετρικών χαρακτηριστικών. Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα:  Καταγραφή του διαιτολογίου των συμμετεχόντων για δύο μη συνεχόμενα 24ωρα (τουλάχιστον).  Μέτρηση του βάρους και του ύψους τους.  Συμπλήρωση ερωτηματολογίων που αφορούν στις διατροφικές συνήθειες και συνήθειες άσκησης των συμμετεχόντων (από 10-74 χρονών).  Καταγραφή από τον γονιό ή κηδεμόνα σε σχετικά έντυπα τα στοιχεία για την διατροφή των παιδιών μέχρι εννέα χρονών. Για την διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων το ερευνητικό αυτό έργο έχει εγκριθεί από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου. Τα παραπάνω δεδομένα θα αποθηκεύονται κωδικοποιημένα και τα αποτελέσματα θα αναφέρονται σε πληθυσμιακές ομάδες και όχι άτομα, όλα δε τα αρχεία δεδομένων θα διαφυλάσσονται με κάθε εμπιστευτικότητα, σύμφωνα πάντοτε με τον «Περί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Νόμο του 2001». Η Εθνική Έρευνα διατροφής αποτελεί την πλέον σημαντική έρευνα για την διατροφή των Κυπρίων μέχρι στιγμής σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Τα στοιχεία της έρευνας θα διαβιβαστούν στην EFSA, τα δε συμπεράσματα που θα εξαχθούν θα διαβιβαστούν στο Υπουργείο Υγείας, στο Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΑΤ), στο Υπουργείο Παιδείας και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο υλοποιείται μετά από επιτυχή πρόταση που υπέβαλε στην EFSA το ΓΧΚ σε συνεργασία με το ΕΕΙΥΠ και αποτελεί τιμή για την Κύπρο η επιλογή της ανάμεσα στα πρώτα 11 ΚΜ της ΕΕ τα οποία άρχισαν το έργο αυτό, με στόχο από την EFSA να επεκταθεί και στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ.

Τα Στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων στους οποίους μπορείτε να αποτείνεστε για περισσότερες πληροφορίες:  Δρ Ελένη Κακούρη, Πρώτη Χημικός, Γενικό Xημείο του Κράτους και Συντονίστρια Έργου, τηλ. 22809120  Δρ Μιχάλης Τορναρίτης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Υγεία του Παιδιού, τηλ. 99685358 ΤΕΛΟΣ Δρ. Πόπη Κανάρη Διευθύντρια Γενικού Χημείου του Κράτους Λευκωσία, 25 Νοεμβρίου 2014