Τροποποιητικό νομοσχέδιο ενέκρινε το Υπουργικό για Ε.Ε.Ε.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τσήμερα τροποποιητικό νομοσχέδιο με το οποίο εισάγονται διατάξεις για την καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος σε δικαιούχους, αναδρομικά._

`Οπως ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Βίκτωρας Παπαδόπουλος, οι διατάξεις για την αναδρομική καταβολή αφορούν:
1. Από την 1η Οκτωβρίου 2014, για αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι την 31η Αυγούστου 2014, ανεξάρτητα από το αν η ημερομηνία κατά την οποία έχει καταστεί δικαιούχος είναι μεταγενέστερη της 1ης Οκτωβρίου 2014.
2. Από την 1η Νοεμβρίου 2014, για αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2014, ανεξάρτητα από το αν η ημερομηνία κατά την οποία έχει καταστεί δικαιούχος είναι μεταγενέστερη της 1ης Νοεμβρίου 2014.

Το νομοσχέδιο προνοεί επίσης την αναδρομική καταβολή του επιδόματος ενοικίου και του επιδόματος κάλυψης των τόκων δανείου με τις ίδιες επιφυλάξεις.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο, όπως εξήγησε, διασφαλίζει την αναδρομική καταβολή του ΕΕΕ στους δικαιούχους σε περίπτωση καθυστέρησης στην εξέταση της αίτησης τους για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αιτητή.

Επίσης το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Πολιτική και τη σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής που θα αποτελείται από αρμόδια κυβερνητικά Τμήματα, τους κοινωνικούς εταίρους, τους εκπροσώπους των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εμπλεκόμενες μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Στόχοι της Στρατηγικής είναι η επικέντρωση σε πέντε άξονες προτεραιοτήτων:
1. προώθηση της ευζωίας των παιδιών
2. μεταρρύθμιση του συστήματος πρόνοιας
3. ενεργός ενσωμάτωση, περιλαμβανομένης και της εξασφάλισης επαρκούς εισοδήματος, ένταξη στην αγορά εργασίας και πρόσβαση σε ποιοτικές και προσιτές υπηρεσίες
4. μακροχρόνια φροντίδα
5. αποτελεσματική διακυβέρνηση.
Για το θέμα αυτό, όπως ανακοινώθηκε, θα δώσει συνέντευξη Τύπου η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Για την μετακίνηση των Διϋλιστηρίων

Με άλλη απόφαση, το Υπουργικό ενέκρινε πρόταση για την ίδρυση ενεργειακής και βιομηχανικής περιοχής στο Βασιλικό, όπου θα γίνει η μετακίνηση των αποθηκευτικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας.

Ενέκρινε επίσης την καταβολή πρόσθετης οικονομικής βοήθειας ύψους 1,2 εκ. ευρώ στους πληγέντες γεωργοκτηνοτρόφους των οποίων οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικά υποστατικά υπέστησαν σοβαρές καταστροφές από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά το 2010 με βάση τις ατομικές καταστάσεις εκτιμήσεων που καταρτίστηκαν από τον ΟΓΑ, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού σχεδίου και αφού διενεργηθεί η σύμμετρη μείωση.

Ενέκρινε την υποβολή στην ΕΕ μέσω του Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων του ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης για το 2010 και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών να διαθέσει τις απαιτούμενες πιστώσεις στο Τμήμα Γεωργίας για τη διενέργεια πληρωμών από τον ΟΓΑ.

Οπως είπε ο κ. Παπαδόπουλος, το ποσό του 1,2 εκ. ευρώ θα καλυφθεί από συμπληρωματικό προϋπολογισμό που ήδη έχει εγκριθεί.