Νοσηλευτές: «Ανοχή τέλος…»

Διαμαρτυρία έξω από τη Βουλή πραγματοποίησαν στις 10 το πρωί οι νοσηλευτές, ζητώντας διασφάλιση των δικαιωμάτων τους και επίλυση βασικών ζητημάτων τους με την επικείμενη εφαρμογή του ΓΕΣΥ και της αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Οι νοσηλευτές κρατούσαν πανό που ανέγραφαν “Ζητάμε κατοχύρωση των δικαιωμάτων μας”, “Όχι στη θυματοποίηση των νοσηλευτών”, “Ανοχή τέλος” κ.ά.ÅÊÄÇËÙÓÇ ÄÉÁÌÁÑÔÕÑÉÁÓ - ÓÕÍÔÅ×ÍÉÁÓ ÍÏÓÇËÅÕÔÙÍ ÐÁÓÕÍÏ

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών Θεόδωρος Πετέλης δήλωσε πως “βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να εκφράσουμε τη δυσαρέσκεια μας γιατί τα βασικά θέματα τα οποία έχουμε θέσει προς όλους τους αρμόδιους φορείς για την ομαλή ένταξή μας στο Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓΕΣΥ) και στην αυτονόμηση δεν έχουν γίνει ακόμα δεκτά, δεν έχουν ακόμη ικανοποιηθεί”.Τους τελευταίους μήνες, σημείωσε, έχουμε κάνει πολλές συναντήσεις τόσο με αρμόδιους φορείς, με πολιτικά κόμματα καθώς επίσης και με τον Υπουργό Υγείας. “Έχουμε δώσει τις θέσεις μας για την αυτονόμηση και για το ΓΕΣΥ, όπως και τις θέσεις μας για το νέο αυτό μεταρρυθμιστικό σύστημα. Παρόλα αυτά έχουμε δώσει και κάποια αιτήματα, τα οποία θεωρούμε ότι είναι απαραίτητα να ικανοποιηθούν και υλοποιηθούν προτού γίνει η ένταξη των νοσηλευτών μέσα στα αυτόνομα δημόσια νοσηλευτήρια και στο ΓΕΣΥ”, πρόσθεσε.

Σχετικό υπόμνημα με τα αιτήματά τους οι νοσηλευτές επέδωσαν στον Πρόεδρο της Βουλής Γιαννάκη Λ. Ομήρου.Ζητούν, μεταξύ άλλων, τη διασφάλιση της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας τους και ότι απορρέει από αυτή π.χ. μονιμότητα, μισθοδοσία, προσαυξήσεις, ΑΤΑ, επιδόματα, προαγωγές και ανέλιξη, ιδιότητα που προστατεύεται και από το Σύνταγμα.Ακόμη, διόρθωση της στρέβλωσης που υπάρχει στη μισθοδοσία των νοσηλευτών και αναπροσαρμογή της δομής κλιμάκων μισθοδοσίας από την κλίμακα Α5-7-8, σε πανεπιστημιακή κλίμακα Α8-10-11 αφού οι νοσηλευτές είναι οι μόνοι πτυχιούχοι που εισέρχονται στη δημόσια υπηρεσία με κλίμακα Α5 αντί στην κλίμακα Α8, όπως οι υπόλοιποι πτυχιούχοι στο δημόσιο τομέα.

Επίσης η αποπαγοποίηση των 189 (161 γενικής νοσηλευτικής και 28 ψυχικής υγείας) θέσεων μόνιμου διορισμού που εκκρεμεί στην ΕΔΥ από το 2011 και αποπαγοποίηση των θέσεων προαγωγής, όπως έχει δρομολογηθεί σε άλλους τομείς του δημόσιου τομέα.Οι νοσηλευτές ζητούν ακόμη τη διασφάλιση και κατοχύρωση της αντιμισθίας για εργασία σε αντικανονικό ωράριο (επίδομα βάρδιας) και διευκρίνιση για τα συμβόλαια πρόσληψης των έκτακτων νοσηλευτών που ήδη εργάζονται στα δημόσια νοσηλευτήρια αλλά και για τους νεοεισερχομένους νοσηλευτές.

Ευελπιστούμε, είπε ο κ. Πετέλης, ότι έστω και την ύστατη ώρα όπως εισακουστούν τα βάσιμα και δίκαια αιτήματά μας και να διορθωθούν εκείνες οι στρεβλώσεις που αφήνουν τους νοσηλευτές στο περιθώριο, αφού ο νοσηλευτικός κλάδος είναι ένας από τους μεγαλύτερους κλάδους στον τομέα υγείας και ως άμεσα επηρεαζόμενος θα αποτελέσει το βασικό πυλώνα και τον κινητήριο μοχλό της εφαρμογής του φιλόδοξου σχεδίου υγείας ΓΕΣΥ.Οι διαμαρτυρόμενοι νοσηλευτές μετά τη Βουλή πορεύθηκαν και προς το Υπουργείο Υγείας, όπου επέδωσαν κι εκεί το υπόμνημα με τα αιτήματα τους.