Αγρότες με τρακτέρ πολυορκούν το κέντρο των Βρυξελλών

Áãñüôåò ôïõ Íïìïý Èåóóáëïíßêçò Ý÷ïõí ðáñáôÜîåé ôá ôñáêôÝñ ôïõò óôçí Üêñç ôïõ äñüìïõ ÷ùñßò íá åìðïäßæïõí ôçí êßíçóç óôá ÐñÜóéíá ÖáíÜñéá. Èåóóáëïíßêç, ÔåôÜñôç 12 Öåâñïõáñßïõ 2014 ÁÐÅ ÌÐÅ/PIXEL/ÌÐÁÑÌÐÁÑÏÕÓÇÓ ÓÙÔÇÑÇÓ

Χιλιάδες αγρότες με τρακτέρ και άλλα αγροτικά μηχανήματα έχουν συρρεύσει στο κέντρο των Βρυξελλών, προκαλώντας χάος στην κυκλοφορία των οχημάτων, με την αστυνομία να συνιστά στους πολίτες να χρησιμοποιούν σήμερα για τις μεταφορές τους μόνο τα δημόσια μέσα μεταφοράς.

Οι αγρότες πραγματοποιούν τη διαδήλωση τους ταυτόχρονα με τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας, το οποίο θα συζητήσει την κρίση που έχει πλήξει τους αγρότες σε αρκετές χώρες της ΕΕ φέτος το καλοκαίρι. Σημειώνεται ότι εκ μέρους της Κομισιόν παρίσταται ο Επίτροπος Γιούρι Κατάινεν, αντί του αρμοδίου Φιλ Χόγκαν, ο οποίος νοσηλεύεται.

Κοινοτικές πηγές ανέφεραν πως είναι δύσκολο να βρουν λύση στα προβλήματα των αγροτών οι Υπουργοί, καθώς η κρίση προέρχεται από έναν συνδυασμό παραγόντων – το τέλος της επιδότησης στα γαλακτοκομικά προϊόντα, την ξηρασία σε ορισμένα τμήματα της Ευρώπης, το εμπάργκο στις εισαγωγές που έχει επιβάλει η Ρωσία και το λεγόμενο “πόλεμο των σουπερ-μάρκετ”, που ρίχνει τις τιμές.