Ξεκίνησε η διαδικασία ξεπουλήματος της CYTA

Χρυσώνουν το χάπι των απολύσεων

Η κυβέρνηση απέστειλε σήμερα το προσχέδιο αναφορικά με την αποκρατικοποίηση της ΑΤΗΚ καθώς και πρόνοιες  για η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων

Στην πρόταση γίνεται αναφορά στις ρυθμίσεις για τα εργασιακά και α συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων. Σύμφωνα με πληροφορίες το σχέδιο ξεπουλήματος της ΑΤΗΚ δεν θα κατατεθεί στη Βουλή και έτσι θα απουεί ο σκόπελος των συζητήσεων και σε ‘ενα περιπου χρονο ξεκινά βήμα βήμα η εκποίηση της ΑΤΗΚ  σε «στραυηγικούς επενδυτές.   Αυτό θα που θα κατατεθει  στη βουλή των Αντιπροσώπων την ερχόμενη εβδομάδα είναι μια νομοθεσία μέσω της οποίας οι εργασίες (Τηλεπικοινωνιακές-εμπορικές) της CYTA, θα μεταφερθούν σε μια εταιρεία ιδιωτικού δικαίου η οποία θα ανήκει 100% στο κράτος» και μετά η κυβέρνηση θα ξεκινήσει την εκποίηση  των κερδοφόρων τμημάτων.det_Cyta_423_03

Μετα την έγκριση από τη Βουλή ξεκινά  η πώληση των  μετοχών της εταιρείας σε στρατηγικό επενδυτή.

Το προσχέδιο μεταξύ άλλων προνοεί:

Αποσπάσεις υπαλλήλων και νέοι όροι εργοδότησης
.

Η πολυσέλιδη πρόταση που κατέθεσε το ΥΠΟΙΚ για το μέλλον των εργαζομένων στην ΑΤΗΚ προνοεί τρεις περιόδους τις οποίες αναμένεται να ακολουθήσει η διαδικασία. Την προκαταρκτική, τη μεταβατική και την επεκταθείσα Μεταβατική. Η κάθε περίοδος έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και μέσα σε αυτή, γίνεται απολύτως σαφές το τι θα ισχύει σε κάθε βήμα που θα λαμβάνει χώρα και που αφορά τους εργαζομένους.

Στο προσχέδιο ξεκαθαρίζεται ότι στο πρώτο στάδιο, δηλαδή την περίοδο που η Νέα Εταιρεία θα ανήκει 100% στο κράτος, δεν θα υπάρξει καμία μεταβολή στα εργασιακά δεδομένα. Στο δεύτερο στάδιο, όταν δηλαδή εισέλθει στην εταιρεία στρατηγικός συνεργάτης-επενδυτής οι εργαζόμενοι θα είναι και πάλι διασφαλισμένοι, έχοντας τις πιο κάτω επιλογές: 

1. Την επιλογή της Εθελούσιας Αφυπηρέτησης

2. Την επιλογή να μετατραπούν σε εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου λαμβάνοντας πακέτο δωρεάν μετοχών ως κίνητρο.

3. Την επιλογή να παραμείνουν ως εργαζόμενοι στον υφιστάμενο δημόσιο οργανισμό, διατηρώντας έτσι την μονιμότητα τους και επιλέγοντας είτε την απασχόληση στην Νέα Εταιρεία με άδεια άνευ απολαβών από τον δημόσιο οργανισμό είτε την απόσπαση τους σε άλλα τμήματα του δημόσιου τομέα.

 

Οι συντεχνίες στέλλουν τα σχολια τους στον ΥΠΟΙΚ

Στο μεταξύ , μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι πέντε συντεχνίες που δραστηριοποιούνται στη Cyta θα αποστείλουν στον Υπουργό Οικονομικών τα σχόλιά τους επί της πρότασης της Κυβέρνησης αναφορικά με το καθεστώς εργοδότησης και τα δικαιώματα των εργαζομένων μετά την αποκρατικοποίηση του οργανισμού. Μαζί με τα σχόλιά τους, οι συντεχνίες θα επαναλαμβάνουν το αίτημά τους προκειμενου η εν λόγω πρόταση να οδηγηθεί υπό τη μορφή νομοσχεδίου στη Βουλή μαζί με το νομοσχέδιο για τη δημιουργία της νέας εταιρείας ιδιωτικού δικαίου.

Η πρόταση της Κυβέρνησης ετοιμάστηκε μετά από τη διαβούλευση και ανταλλαγή πληροφοριών στη Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΑΤΗΚ, η οποία και θα συνεχιστεί επί όλων των θεμάτων.

Έγκυρες πηγές υπογράμμισαν στο ΚΥΠΕ ότι η πρόταση της Κυβέρνησης είναι σχετική και θα έχει νόημα μόνο όταν και εφόσον βρεθεί ο κατάλληλος επενδυτής, προσθέτοντας πως ακόμα και όταν περάσει από τη Βουλή το νομοσχέδιο για τη δημιουργία της νέας εταιρείας ιδιωτικού δικαίου, όλοι θα εξακολουθήσουν να είναι υπάλληλοι του ημικρατικού οργανισμού.

Οι ίδιες πηγές εξήγησαν ότι από τη μέρα που θα μεταφερθούν οι μετοχές στον επενδυτή θα ισχύσει μία μεταβατική περίοδος 12 μηνών κατά την οποία δεν αλλάζει το καθεστώς κανενός και οι εργαζόμενοι θα μπορούν να αποφασίσουν τι θα πράξουν, έχοντας πλέον όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου ή μέχρι το τέλος αυτής οι εργοδοτούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μία από τις πιο κάτω επιλογές:

– Να μεταφερθούν στη νέα εταιρεία ιδιωτικού δικαίου με ιδιωτικό συμβόλαιο και πακέτο δωρεάν μετοχών, αποποιούμενοι ταυτόχρονα το καθεστώς του δημοσίου υπαλλήλου.

– Να εργαστούν στη νέα Cyta, στη βάση συμβολαίου ιδιωτικού δικαίου, διατηρώντας παράλληλα τη θέση τους στην ATHK άνευ απολαβών, η οποία θα παραμένει κενή μέχρις ότου ο επενδυτής αποφασίσει να τερματίσει την εργοδότηση του εργαζομένου ή ο εργαζόμενος αποφασίσει να τερματίσει την άδεια άνευ απολαβών, οπότε και θα επιστρέφει στη θέση του στην ΑΤΗΚ. Σημειώνεται ότι ο επενδυτής δεν θα δικαιούται να ζητήσει από τον υπάλληλο να αποχωρήσει για μια περίοδο δώδεκα μηνών μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ενώ ο υπάλληλος θα μπορεί από την πλευρά του να αποφασίσει να τερματίσει την άδεια άνευ απολαβών όποτε το επιθυμεί, με τρεις μήνες προειδοποίηση.

– Να επιλέξουν το σχέδιο εθελούσιας εξόδου.

– Να αποσπαστούν στη δημόσια υπηρεσία.

Οι όροι του σχεδίου εθελούσιας εξόδου και η αξία των μετοχών που θα προσφερθούν ως κίνητρο στους εργαζόμενους για να επιλέξουν να εργαστούν για τον επενδυτή στη νέα Cyta δεν έχουν ακόμη καθοριστεί και βρίσκονται στο στάδιο του υπολογισμού. Οι πληροφορίες αυτές θα δοθούν στους εργαζόμενους εγκαίρως και προτού ξεκινήσει η μεταβατική περίοδος για να αποφασίσουν ποια θα είναι η επιλογή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νομοσχέδιο για τη δημιουργία της νέας εταιρείας θα οδηγηθεί στο Υπουργικό το πιθανότερο στις 19 του Αυγούστου και μετά στη Βουλή. Ακολούθως η Κυβέρνηση θα ξεκινήσει τη διαδικασία για την εξεύρεση του επενδυτή που αναμένεται να διαρκέσει 9 μήνες τουλάχιστον.

Σήμερα οι τέσσερις από τις πέντε συντεχνίες της Cyta -ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ Cyta, ΠΑΣΕ ΑΤΗΚ, ΣΕΠ ΑΤΗΚ και ΑΣΕΤ Cyta- συνήλθαν και αποφάσισαν όπως αποσταλεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών με την οποία θα ζητούν η συγκεκριμένη πρόταση που θα αφορά το καθεστώς εργοδότησης και τα δικαιώματα των εργαζομένων της ΑΤΗΚ μετά την αποκρατικοποίηση να οδηγηθεί στη Βουλή υπό τη μορφή νομοσχεδίου μαζί με το νομοσχέδιο για τη δημιουργία της νέας εταιρείας. Παράλληλα στην επιστολή οι συντεχνίες θα θέτουν αίτημα στον Υπουργό να δοθεί στους εργαζόμενους η δυνατότητα να ασκούν καθήκοντα στη νέα εταιρεία, αλλά να εργοδοτούνται από την ΑΤΗΚ δημόσιος οργανισμός. Η επιστολή θα περιλαμβάνει και τα σχόλια των συντεχνιών επί του κειμένου της πρότασης της Κυβέρνησης.

Ο ΓΓ της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ Cyta Δώρος Θεοδώρου δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι ο Υπουργός Οικονομικών αποφάσισε ότι η πρόταση δεν θα περάσει από το Υπουργικό και τη Βουλή, κάτι το οποίο ήταν πάγιο αίτημα των συντεχνιών. «Ο Υπουργός στη τελευταία συνεδρία της Μικτής Συμβουλευτικής Επιτροπής είπε ότι το μόνο που θα περάσει από τη Βουλή και θα αφορά τα εργασιακά είναι η διασφάλιση της μονιμότητας των εργαζομένων» διευκρίνισε ο κ. Θεοδώρου.

Επίσης ανέφερε πως στη σημερινή σύσκεψη οι συντεχνίες συζήτησαν το αίτημα που έθεσαν επανειλημμένα, όπως είπε, και το οποίο αφορά στη συνέχιση της εργασίας στη νέα εταιρεία από το υφιστάμενο προσωπικό της ΑΤΗΚ. «Ζητήσαμε να συνεχίσει ο καθένας να ασκεί τα καθήκοντά του στη νέα εταιρεία, αλλά να είμαστε εργοδοτούμενοι από την ΑΤΗΚ δημόσιος οργανισμός. Αυτό το σενάριο θα το επαναλάβουμε με επιστολή που θα στείλουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας στον Υπουργό Οικονομικών, αφού συνεννοηθούμε όλες οι συντεχνίες αύριο το πρωί, όπως επίσης θα επισημάνουμε την απαίτησή μας να πάει ως νομοσχέδιο το κείμενο αυτό στη Βουλή μαζί με το νομοσχέδιο για τη δημιουργία της νέας εταιρείας» είπε.

Σύμφωνα με τον κ. Θεοδώρου, αύριο και οι πέντε συντεχνίες -ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ Cyta, ΠΑΣΕ ΑΤΗΚ, ΣΕΠ ΑΤΗΚ, ΑΣΕΤ-Cyta και ΕΠΟΕΤ ΟΗΟ ΣΕΚ- θα συνεχίσουν τη συζήτηση σε επιμέρους σημεία του κειμένου, όπως για παράδειγμα την επέκταση της μεταβατικής περιόδου από δώδεκα μήνες σε τριάντα έξι.

Από την πλευρά του ο ΓΓ της ΕΠΟΕΤ ΟΗΟ ΣΕΚ Ηλίας Δημητρίου είπε στο ΚΥΠΕ ότι το κείμενο της πρότασης θα συζητηθεί σε συνεδρία της εκτελεστικής επιτροπής την Παρασκευή στις 11 το πρωί. Παράλληλα, είπε, ότι το κείμενο έχει δοθεί και στους νομικούς συμβούλους της συντεχνίας για να ξεκαθαρίσουν ορισμένα νομικά σημεία.

Αναφορικά με το συνταξιοδοτικό, είπε ότι «αυτό είναι ένα από τα τρία σημεία που εμείς ως εργαζόμενοι τονίζαμε ότι είναι κόκκινη γραμμή και άρα η διασφάλιση του συνταξιοδοτικού με τον τρόπο που καταγράφεται στην πρόταση μας ικανοποιεί πλήρως».

Ο κ. Δημητρίου είπε ότι εφόσον αυτό το έγγραφο κριθεί δεν δημιουργεί πρόβλημα συνταγματικότητας ή νομικά προβλήματα, γενικά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση σε ό,τι αφορά τις κόκκινες γραμμές της συντεχνίας για τα εργασιακά, συνταξιοδοτικά και συνταγματικά ζητήματα.