Eξοντωτικός ο πόλεμος στη Νομική Υπηρεσία

Βαθαίνει η ρήξη μεταξύ Γενικού Εισαγγελέα και Βοηθού Γ.Εισαγγελέα και εξελίσσεται σε εξοντωτικό πόλεμο.Απ’ αφορμή τις προθέσεις  του Γενικού Εισαγγελέα  να αναθέσει σε οκτώ Εισαγγελείς της Νομικής Υπηρεσίας, τη μελέτη των ευρημάτων της Αστυνομίας για τις εναντίον του καταγγελίες από το Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, ο Ρίκκος Ερωτοκρίτου απέστειλε σήμερα επιστολή και προς τους οκτώ Εισαγγελείς καλώντας τους εντός της ημέρας να ενημερώσουν γραπτώς ότι ÂÏÇÈÏÓ ÃÅÍÉÊÏÓ ÅÉÓÁÃÃÅËÅÁÓ Ñ. ÅÑÙÔÏÊÑÉÔÏÕ - ÄÇÌÏÓÉÏÃÑÁÖÉÊÇ ÄÉÁÓÊÅØÇθα αποφύγουν την ανάληψη διερεύνησης της υπόθεσης, καθώς, όπως υποστηρίζει, κάτι τέτοιο θα ήταν αντιδεοντολογικό και αντινομικό. Εκφράζει τη θέση πως οποιαδήποτε απόφαση εκ μέρους τους δεν θα ήταν αντικειμενική, με δεδομένο ότι καλούνται να αποφασίσουν για τον προϊστάμενο τους, ενώ εστιάζει επίσης στις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των ιδίων και στενών τους προσώπων με το Γενικό Εισαγγελέα

Αναλυτικά, στην επιστολή,  Ρίκκος Ερωτοκρίτου επισημαίνει στους Εισαγγαλείς ότι είναι αντινομικό, κατά την έκφραση του, το «να καλούνται από τον ίδιο το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, υπηρεσιακά υφιστάμενοί του, όπως μελετήσουν και δώσουν ενδεχόμενες οδηγίες προς την Αστυνομία για διερεύνηση ποινικών αδικημάτων που αφορούν το ίδιο το πρόσωπο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται μαζί του.

Περαιτέρω, τονίζει, πέραν από αντινομική, είναι και αντιδεοντολογική η οποιαδήποτε εμπλοκή εκ μέρους τους, γιατί καλούνται, όπως προσθέτει, να αποφασίσουν για ανώτερο τους και συνεπώς δεν μπορεί να είναι η οποιαδήποτε απόφασή τους ούτε καν αντικειμενική. «Και τούτο, γιατί είναι αδύνατο, υπηρεσιακά εξαρτώμενος να αποφασίζει για τόσα σοβαρά θέματα, όπως οι εν λόγω καταγγελίες για υπηρεσιακά προϊστάμενο. Τούτο, αντιβαίνει προς κάθε έννοια των αρχών της φυσικής δικαιοσύνης, αλλά και των αρχών που αφορούν την επιβαλλόμενη αντικειμενικότητα στη λήψη αποφάσεων εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσία, τόσο εντός, όσο και εκτός αυτής. Θέλω να τονίσω το εκτός της Νομικής Υπηρεσίας, υπενθυμίζοντας, ότι οι καταγγελίες που αναφέρονται πιο πάνω, έγιναν από άλλο ιεραρχικά προϊστάμενό σας, αλλά και ταυτόχρονα, που ιεραρχικά έπεται του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, με βάση το Σύνταγμα».

Ο κ. Ερωτοκρίτου εστιάζει επίσης στις φιλικές, οικογενειακές, επαγγελματικές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ Εισαγγελέων, στενών τους προσώπων και Γενικού εισαγγελέα, όπως και σε σχέσεις με άτομα που με τον ένα ή άλλο τρόπο, σχετίζονται με τους δικηγόρους, οι οποίοι υπέγραψαν την αίτηση εναντίον του κ. Ερωτοκρίτου στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «θέλω να σας υπενθυμίσω, όπως η αντικειμενική νομικά κρίση που ανάμενε και εκ μέρους των μελών της Νομικής Υπηρεσίας, έχει σχέση και με φιλικές, οικογενειακές, επαγγελματικές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ σας, είτε απευθείας, είτε μέσω άλλων προσώπων που σχετίζονται με τον ίδιο πιο πάνω τρόπο, ή με κάποιο πρόσωπο από αυτούς, και μέσω αυτών με το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Όπως, π.χ. κάποιοι/ες από εσάς, συνδέονται στενά φιλικά με πρόσωπα, τα οποία ερευνώνται μαζί με το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας από την Αστυνομία και τους αφορούν οι πιο πάνω καταγγελίες. Ακόμα κάποια μέλη των οικογενειών σας, διατηρούν επαγγελματικές σχέσεις συνεργασίας με το δικηγόρο ή τους δικηγόρους, οι οποίοι υπέγραψαν την αίτηση εναντίον μου στο Ανώτατο Δικαστήριο».

Καταλήγοντας, ο κ. Ερωτοκρίτου τονίζει πως τα προαναφερθέντα, είναι αρκετά και πειστικά για να παρακαλέσει του Εισαγγελείς να αποφύγουν οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση εναντίον του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας που διερευνά η Αστυνομία.

«Εξάλλου, από ότι γνωρίζω, αυτά είναι και ο λόγος που από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η υπάρχουσα κρίση στη Νομική Υπηρεσία οι νομικοί λειτουργοί της απέφυγαν επιμελώς και ορθά το έπραξαν, να έχουν οποιαδήποτε εμπλοκή παρέχοντας συμβουλές ή αναλαμβάνοντας να εκπροσωπήσουν το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στο Ανώτατο Δικαστήριο, ή στην εκκρεμούσα ποινική διερεύνηση εναντίον μου. Και στις δύο περιπτώσεις, χρησιμοποιήθηκαν δικηγόροι εκτός της Νομικής Υπηρεσίας. Τρεις ιδιώτες δικηγόροι, για την αίτηση στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, και ένας ιδιώτης δικηγόρος στην ποινική διερεύνηση. Ενώ τώρα, που πρόκειται να δοθεί γνωμάτευση για να προχωρήσουν ή όχι οι εναντίον του Γενικού Εισαγγελέα κατηγορίες, ανατίθεται η εργασία αυτή από τον ίδιο, σε υπηρεσιακά υφιστάμενούς του, με όλες τις αρνητικές νομικά συνέπειες, που εξηγήθηκαν πιο πάνω»!!

«Γι΄ αυτό αγαπητοί συνάδελφοι, αναμένω από εσάς τη γραπτή σας πληροφόρηση, εντός της ημέρας, σήμερα 14.5.2015, τόσο προς το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, όσο και προς εμένα, ότι θα μείνετε μακράν από οποιαδήποτε εμπλοκή σας στην πιο πάνω υπόθεση, διαφυλάττοντας έτσι, πρώτα το κύρος της Νομικής Υπηρεσίας, αλλά ταυτόχρονα και το δικό σας», καταλήγει ο κ. Ερωτοκρίτου.

Στο μεταξύ ,όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, έγκυρη αστυνομική πηγή στον Τομέα Ποινικού Δικαίου της Νομικής Υπηρεσίας βρίσκεται ο φάκελος της υπόθεσης που αφορά τις καταγγελίες του Βοηθού Εισαγγελέα Ρίκκου Ερωτοκρίτου, Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο Αρχηγός Αστυνομίας Ζαχαρίας Χρυσοστόμου απέστειλε επιστολή προς τον Γενικό Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη, με την οποία ζητά οδηγίες ως προς τον περαιτέρω χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Ο Γενικός Εισαγγελέας απάντησε, σύμφωνα με την ίδια πληροφόρηση, ότι από τη στιγμή που ζητούνται οδηγίες για τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης, θα πρέπει το αίτημα να διαβιβαστεί στον Τομέα Ποινικού Δικαίου της Νομικής Υπηρεσίας.

Ως εκ τούτου, ο φάκελος της υπόθεσης που αφορά τις καταγγελίες του Βοηθού Εισαγγελέα Ρίκκου Ερωτοκρίτου παραπέμφθηκε σε Λειτουργό της Υπηρεσίας, εν αναμονή οδηγιών, πρόσθεσε η ίδια πηγή.**