Και ο Ρ.Ερωτοκρίτου ζητά απόλυση του Γ.Εισαγγελέα

Τις επόμενες μέρες θα καταχωρηθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο αίτηση από μέρους του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Ρίκκου Ερωτοκρίτου, με την οποία θα ζητείται η απόλυση του Γενικού Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη.ÃÅÍÉÊÏÓ ÅÉÓÁÃÃÅËÅÁÓ Ê.ÊËÇÑÉÄÇÓ ÄÉÁÓÊÅØÇÓ ÔÕÐÏÕ

Σε ανακοίνωσή του, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Ρίκκος Ερωτοκρίτου αναφέρει ότι “θα καταχωρηθεί τα επόμενα 24ωρα στο Ανώτατο Δικαστήριο αίτηση από μέρους του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, με την οποία θα ζητείται η απόλυση του Γενικού Εισαγγελέα, κ. Κ. Κληρίδη, από τη θέση την οποία κατέχει, για το λόγο της επίδειξης ανάρμοστης συμπεριφοράς και όπως, μέχρι την εκδίκαση και αποπεράτωση της αίτησης, τεθεί σε διαθεσιμότητα, ή διαταχθεί όπως απέχει από τα καθήκοντά του”.

Η ως άνω συμπεριφορά, αναφέρει, “αφορά πράξεις, ή/και ενέργειες, ή/και παραλείψεις ή/και δηλώσεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, από την ημερομηνία διορισμού του στο εν λόγω αξίωμα και εντεύθεν, αλλά και ιδιαιτέρως, κατά την περίοδο μεταξύ 14.4.2015 μέχρι σήμερα, που αφορούν χειρισμούς αστικών και ποινικών υποθέσεων, κάτω από συνθήκες που υποδηλώνουν σύγκρουση συμφερόντων με τον ίδιο, συγγενικά, ή φιλικά του πρόσωπα, αλλά και τον τρόπο χειρισμού της πορείας των ανακρίσεων για τη διερεύνηση των αιτιών για την κατάρρευση της οικονομίας εκ μέρους του, ή κατόπιν οδηγιών του από λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας”.

Ο κ. Ερωτοκρίτου αναφέρει ότι “είμαι υποχρεωμένος να παρατηρήσω ότι μετά από ένα τελεσίδικο και ξεκάθαρο πόρισμα, που δεν έχριζε περαιτέρω έρευνας κατά το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, που έγινε από τον κ. Π. Καλλή, και το οποίο ανάγγειλε ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης προς όλο τον κυπριακό λαό, αποκαλύπτετο, κατά την άποψή του πάντα, συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα εναντίον μου. Η παραπομπή μου στο Κακουργιοδικείο και η 7ετής φυλάκισή μου, κατά τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ήταν περισσότερο από βέβαια και θέμα ολίγων ημερών για να ξεκινήσει”.

Αντ΄ αυτού, συνεχίζει, “διορίζονται δύο άλλοι ποινικοί ανακριτές της επιλογής του, οι οποίοι αρχίζουν από την αρχή την ίδια ανάκριση, ανακρίνοντας τους ίδιους μάρτυρες που ανάκρινε ο κ. Π. Καλλής, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν συμπληρώσει το έργο τους. Ο δε ίδιος κ. Π. Καλλής δεν μετέχει σε αυτή τη δεύτερη ανακριτική προσπάθεια, θεωρώντας προφανώς το πόρισμά του τελεσίδικο. Ο καθένας μπορεί εύκολα από τα πιο πάνω να εξάξει τα δικά του συμπεράσματα”.

“Η αίτηση που καταχωρήθηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας εναντίον μου, με ένα από τους τρεις δικηγόρους, στενό του συγγενή, θα αντιμετωπισθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο από τους δικούς μου δικηγόρους,” καταλήγει η ανακοίνωση του Βοηθού ΓΕ.