Άμεσα και μεσοπρόθεσμα μέτρα στήριξης €196 εκατ. αποφάσισε το Υπουργικό

Μέτρα άμεσης εφαρμογής, όπως την επιδότηση της τιμής των καυσίμων και κλιμακωτή επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος και αύξηση των προϊόντων με μηδενικό ΦΠΑ, και μακροπρόθεσμα μέτρα που αποσκοπούν στο να δώσουν μόνιμες λύσεις για αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων που αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο, σε μια προσπάθεια στήριξης των πολιτών και επιχειρήσεων εν μέσω της συνεχιζόμενης ακρίβειας.

Ειδικότερα, το συνολικό κόστος του πακέτου ανέρχεται στα €196 εκατ. Το κόστος των 11 μέτρων με άμεση επίδραση ανέρχεται στα €141 εκατομμύρια, ενώ η επίπτωση των 6 μέτρων Στεγαστικής Πολιτικής ανέρχεται στα €55 εκατομμύρια.

Επανέρχεται η επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος

Όσον αφορά την επιδότηση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος αυτή θα καλύπτει τους μήνες Νοέμβριο 2023 μέχρι Φεβρουάριο 2024, για τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας με καταμέτρηση μέχρι τις 29.2.2024 και θα καλύπτει οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές

Όσον αφορά τους ευάλωτους καταναλωτές η επιδότηση καλύπτει το 100% της  αύξησης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Σημειώνεται ότι από την επαναφορά εξαιρείται η Διμηνιαία Διατίμηση 46 «Άντλησης Νερού» λόγω λήψης αντίστοιχων μέτρων από το Υπουργείο Γεωργίας.

Θα υπάρξει επαναφορά παρόμοιων ελαφρύνσεων σε πελάτες άλλων προμηθευτών πέραν της ΑΗΚ, θα τύχουν ανάλογου χειρισμού, νοουμένου ότι  η εγκεκριμένη ισχύς των υποστατικών των πελατών αυτών δεν υπερβαίνει τα 70kVA (100A 3-Φ) και για τις περιπτώσεις εκείνες που προκύπτουν αυξημένες τιμολογήσεις λόγω αύξησης του κόστους καυσίμου για ηλεκτροπαραγωγή, εφόσον οι μεταξύ τους συμβάσεις  προνοούν τη μετακύλιση αυτού του επιπλέον κόστους.

Το εκτιμώμενο κόστος της επαναφοράς του μέτρου ανέρχεται στα €45 εκ. περίπου και θα καλύπτει 429.000 οικίες και 106.000 επιχειρήσεις

Καύσιμα

————

Για τα καύσιμα κίνησης, αποφασίστηκε η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων κίνησης  κατά 8,33 σεντ το λίτρο, περιλαμβανομένου ΦΠΑ, στους ελάχιστους συντελεστές βάσει του κοινοτικού κεκτημένου και θα καλύπτει τους τους μήνες Νοέμβριο 23 με Φεβρουάριο 24. (βενζίνη από €0,429/λίτρο σε €0,359/λίτρο και πετρέλαιο κίνησης από €0,40/λίτρο σε €0,33/ λίτρο).

Το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου αυτού εκτιμάται σε ποσό ύψους €21,8εκ.

Αποφασίστηκε επίσης η μείωση του του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης στον ελάχιστο συντελεστή βάσει του κοινοτικού κεκτημένου (από €0,07473/λίτρο σε  €0,021/λίτρο)  (κατά 6,39 σεντ το λίτρο, περιλαμβανομένου ΦΠΑ, αναλόγως των καιρικών συνθηκών)  για την περίοδο Δεκεμβρίου 2023 – Δεκεμβρίου 2024. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε ποσό ύψους €3,8 εκατ.

Φωτοβολταϊκά για όλους και Φωτοβολταϊκά για επιχειρήσεις

—————————-

Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο Φωτοβλταϊκά Για Όλους, το οποίο θα παρέχει στους δικαιούχους τη δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος χωρίς την καταβολή αρχικού κεφαλαίου.

Οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν χορηγία ύψους €1.000 και το υπόλοιπο ποσό θα αποπληρώνεται με διμηνιαία δόση €150 μέσω του λογαριασμού ηλεκτρισμού, όταν θα αρχίσει η παραγωγή ηλεκτρισμού από το φωτοβολταϊκό για το υποστατικό.

Το ύψος του σχεδίου εκτιμάται σε ποσό €30 εκατομμύρια, το οποίο θα προέρχεται από το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε), που αποτελεί το κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προώθηση των ΑΠΕ και της ΕΞ.Ε.

Σημειώνεται ότι το αποθεματικό του Ταμείου ΑΠΕ-ΕΞ.Ε. αυτή τη στιγμή είναι πέραν των €70 εκατ.

Το Σχέδιο Φωτοβολταϊκά σε Επιχειρήσεις προνοεί αύξηση της της ισχύος αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος μέσω Φ/Β και θα παρέχει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να εγκαταστήσουν Φωτοβολταϊκά συστήματα, μέσω virtual net-billing, μέχρι 1MW με αποθήκευση και μέχρι 400kW χωρίς αποθήκευση, με μέγιστη ισχύ τα 30MW.

Νέα προϊόντα στον μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ

——————

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την ένταξη περισσότερων βασικών προϊόντων στον μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ. Ειδικότερα αποφασίστηκε η εφαρμογή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε βασικά είδη – Προσθήκη του κρέατος και των λαχανικών με ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου 2023 μέχρι 31η  Μάϊου 2024.

Διεύρυνση επιδοματικής πολιτικής

———-

Περαιτέρω, αποφασίστηκε η ένταξη φοιτητών πολύτεκνων οικογενειών στο Επίδομα Τέκνου, στους οποίους θα καταβάλλεται το 50% του επιδόματος. Σημειώνεται ότι θα αφορά φοιτητές για απόκτηση πρώτου πτυχίου με ηλικίες μέχρι 23 ετών για κορίτσια και 24 ετών για αγόρια, εφόσον είναι φοιτητές. 

Εκτιμάται ότι ο αριθμός των δυνητικών δικαιούχων ανέρχεται σε 3860 πολύτεκνους που λαμβάνουν επίδομα τέκνου με το δημοσιονομικό κόστος να εκτιμάται στα €3.3εκ.

Αποφασίστηκε επίσης η αύξηση 5% στο επίδομα τέκνου με δημοσιονομικό κόστος €3.7εκ.

Το Υπουργικό αποφάσισε επίσης την παραχώρηση εφάπαξ ποσού ύψους €120 σε ΑμεΑ/ λήπτες επιδόματος διακίνησης με δημοσιονομικό αντίκτυπο περίπου €0,5 εκατ., καθώς και την παραχώρηση εφάπαξ ποσού ύψους €300 σε δικαιούχους ΕΕΕ που λαμβάνουν επιδότηση ενοικίου/τόκων στεγαστικού δανείου και ποσό €500 σε δικαιούχους ΕΕΕ με σοβαρή αναπηρία που λαμβάνουν επιδότηση ενοικίου/επιδότηση τόκων στεγαστικού δανείου.  Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε ποσό ύψους €965χιλ.

Ανοίγει εκ νέου το σχέδιο επιδότησης στεγαστικών δανείων

——————

Εξάλλου, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να ανοίξει το σχέδιο επιδότησης με 2% του επιτοκίου στεγαστικών δανείων, καλύπτοντας δάνεια που συνάφθηκαν από 1/1/2022 μέχρι 31/12/2023.

Σημειώνεται ότι το Σχέδιο θα καλύπτει αγορά και ανέγερση πρώτης κατοικίας, με μέγιστη επιδότηση για περίοδο 2 ετών και θα αφορά οικογένειες με ετήσιο εισόδημα €50.000. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε ποσό ύψους €20εκ.

Έξι μέτρα στεγαστικής πολιτικής με κόστος €55 εκατομμυρίων

——————

Το Υπουργικό Συμβούλιο τέλος ενέκρινε έξι μέτρα στεγαστικής πολιτικής, τα οποία θα παρουσιαστούν αναλυτικά από τον Υπουργό Εσωτερικών την ερχόμενη εβδομάδα.

Πρόκειται για τη στεγαστική Επιδότηση νεαρών ζευγαριών και νέων, το Σχέδιο «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω», την ενίσχυση υφιστάμενων πολεοδομικών κινήτρων, το νέο Σχέδιο «Κτίζω και Ενοικιάζω», το σχέδιο για ανέγερση οικιστικών μονάδων για κοινωνική στέγαση και την παραχώρηση οικοπέδων στην ύπαιθρο για οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. Το κόστος των μέτρων αποτιμάται στα €55 εκατ.