Ο οίκος S&P αξιόλογησε σε θετική την προοπτική για την Κύπρο

Ο οίκος Standard & Poor`s αναθεώρησε την Παρασκευή σε θετική από σταθερή την προοπτική για την Κύπρο λόγω της αναμενόμενης μείωσης του δημοσίου χρέους, ενώ διατήρησε την μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση για την χώρα σε «Β + / Β».US considering lawsuit against ratings agency Standard & Poor's

Όπως αναφέρεται, παρά το γεγονός ότι οι οικονομικές προοπτικές παραμένουν αβέβαιες, η δημοσιονομική εξυγίανση της Κύπρου έχει προχωρήσει ταχύτερα από ότι ο οίκος είχε προβλέψει, συμβάλλοντας σε σημαντική μείωση του ποσοστού του δημόσιου χρέους ως προς το ΑΕΠ από το 2014.

Ο οίκος προβλέπει τον μέσο καθαρό δανεισμός της γενικής κυβέρνησης για τα έτη 2015-2017 στο 91,8% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με 103,4% του ΑΕΠ που είχε προβλέψει τον Οκτώβριο του 2014.

Ως αποτέλεσμα ο οίκος αναθεωρεί την προοπτική της Κύπρου, αναφέροντας ότι η θετική προοπτική αντανακλά την πιθανότητα αναβάθμισης της αξιολόγησης της χώρας εντός των επομένων 12 μηνών, αν η δημοσιονομική της εξυγίανση υλοποιηθεί σύμφωνα με τις προσδοκίες του, μαζί με την σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Η αναθεώρηση της προοπτικής αντανακλά την άποψή των S&P για την ταχύτερη από το αναμενόμενο μείωση του χρέους της γενικής κυβέρνησης, που υποστηρίζεται από λιγότερο δυσμενή οικονομική ανάπτυξη απ` ό, τι στο παρελθόν.

Ο οίκος εκτιμά ότι η κυπριακή οικονομία θα φτάσει στο χαμηλότερο σημείο της μέσα στο 2015 και, στη συνέχεια, σιγά-σιγά θα ανακάμπτει, βασισμένη στην ευελιξία που επιδεικνύει ο τομέας των επιχειρηματικών υπηρεσιών και ο τουρισμός, ενώ θα υπάρχει σταδιακή ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης. Συνεχίζει ωστόσο να θεωρεί ότι η ανάπτυξη των επενδύσεων θα παραμείνει αρνητική, καθώς η διαδικασία της απομόχλευσης των εγχώριων τραπεζών συνεχίζεται.

Αναμένεται επίσης ότι οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης για πληρωμή τόκων θα ανέλθουν κατά μέσο όρο περίπου στο 7,8% των εσόδων της γενικής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια του 2015-2017. Σταδιακή περαιτέρω χαλάρωση των όρων δανεισμού από τους διεθνείς δανειστές της Κύπρου θα υποστηρίξουν τη μείωση του ποσοστού του χρέους ως προς το ΑΕΠ.

Ο οίκος αναφέρεται επίσης στις αβεβαιότητες που ελλοχεύουν για την κυπριακή οικονομία που είναι μικρή, ανοικτή και βασισμένη στις υπηρεσίες, οι οποίες προβλέπει ότι θα αρχίσουν να ανακάμπτουν μέσα στο 2015 για πρώτη φορά από το 2011. Αναφέρεται επίσης στους κινδύνους που υπάρχουν από την υποτίμηση του ρουβλιού και των ευρωπαϊκών κυρώσεων στην ρωσική οικονομία, που μπορεί να επηρεάσουν τον τουρισμό και τις επιχειρηματικές υπηρεσίες της Κύπρου.

Ο οίκος αναμένει ότι το κατά την περίοδο 2015-2017 το γενικό κρατικό ισοζύγιο θα κυμανθεί περίπου στο μείον 0,7% του ΑΕΠ σε σύγκριση με τις προηγούμενες προβλέψεις για μείον 2,4% του ΑΕΠ.

Ο οίκος αναμένει ότι το έλλειμμα θα είναι στο 1,3% του ΑΕΠ το 2015, κυρίως λόγω του κόστους εκκαθάρισης των Κυπριακών Αερογραμμών και της αναμενόμενη μείωση στις καταβολές μερισμάτων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Σε σχέση με την καθυστέρηση που παρατηρείται στην εφαρμογή του νόμου για τις εκποιήσεις ο οίκος αναμένει ότι η νομοθεσία θα περάσει επιτυχώς και η Κύπρος θα συνεχίσει να λαμβάνει τις δόσεις από τους δανειστές της.

Ως πιθανούς μελλοντικούς λόγους υποβάθμισης της κυπριακής οικονομίας, ο οίκος προβάλει πιθανή αποσταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα σε περίπτωση που η Κυβέρνηση δεν επιτύχει να εφαρμόσει όσα προβλέπονται στο πρόγραμμά της ή αν η δημοσιονομική απόδοση αποκλίνει αρνητικά σε σχέση με τις τρέχουσες προβλέψεις.

“Η Κυβέρνηση χαιρέτισε  την αναθεώρηση σε θετικό ορίζοντα και προοπτική της κυπριακής οικονομίας .

Ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Βίκτωρας Παπαδόπουλος σε γραπτή δήλωσή τουαναφέρει ότι είναι σημαντικό, “να τοποθετείται η κυπριακή οικονομία σε θετικό ορίζοντα από τους ιδιαίτερα αυστηρούς, αλλά και σημαντικούς για τις διεθνείς αγορές, Οίκους Αξιολόγησης.

“Είναι καθήκον όλων μας, αυτή τη θετική προοπτική, συλλογικά και υπεύθυνα, όχι μόνο να τη διαφυλάξουμε αλλά και να την ενισχύσουμε αποφεύγοντας κινήσεις που θα την υπονόμευαν,” καταλήγει στη δήλωσή του.