Την παύση του Δρα Πέτρου Αγαθαγγέλου από το Δ.Σ.του ΟΑΥ αποφάσισε το Υπουργικό

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα την παύση του Δρα Πέτρου Αγαθαγγέλου από τη θέση του μέλους του ΔΣ του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ).

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση της Αναπληρώτριας Κυβερνητικής Εκπροσώπου Νιόβης Παρισινού για τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου το οποίο συνήλθε σήμερα υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 7 (2)(δ) των περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμων του 2001 έως 2020, το Υπουργικό Συμβούλιο “αποφάσισε να παύσει τον Δρα Πέτρο Αγαθαγγέλου από τη θέση του μέλους του Δ.Σ του ΟΑΥ”.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την καταβολή χορηγίας προς τη Μαρωνιτική κοινότητα, ύψους €150.000 για την έναρξη των εργασιών για το Πολυδύναμο Κέντρο «Maronite Sporting Center».

Ενέκρινε δε το Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας το οποίο περιλαμβάνει τις περιοχές των Δήμων Λάρνακας, Αραδίππου, Λειβαδιών και Δρομολαξιάς – Μενεού, το παραλιακό μέτωπο των κοινοτικών συμβουλίων Βορόκληνης και Πύλας και μέρος της περιοχής του κοινοτικού συμβουλίου Καλού Χωριού.

Στο Τοπικό Σχέδιο, σημειώνει, ενσωματώθηκαν οι εισηγήσεις της Επιτροπής Μελέτης Ενστάσεων (ΕΜΕ).

Το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε επίσης τον Υπουργό Παιδείας να προβεί σε διορισμό εννιαμελούς «Συμβουλίου Εγγραφής Γυμναστών» με διετή θητεία. To θα αποτελείται από τον Γενικό Διευθυντή του Υ.Π.Α.Ν. ή εκπρόσωπό του, ως Πρόεδρος, τη Γενική Διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού ή εκπρόσωπός της, τον  Συντονιστή Επιθεωρητή Φυσικής Αγωγής Μέσης Εκπαίδευσης, δύο εκπρόσωποι του Παγκυπρίου Συνδέσμου Πτυχιούχων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ύο εκπρόσωποι του Συνδέσμου Γυμναστών Κύπρου – ΟΕΛΜΕΚ, Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας.

Τα μέλη του Συμβουλίου συμμετέχουν εκπροσωπώντας τους Οργανισμούς ή Συνδέσμους από τους οποίους έχουν οριστεί και δεν προβλέπεται η καταβολή αντιμισθίας. Οι αρμοδιότητες του «Συμβουλίου Εγγραφής Γυμναστών» θα είναι η αξιολόγηση των αιτήσεων που θα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα για εγγραφή στο Μητρώο Γυμναστών, η τήρηση, επικαιροποίηση και δημοσιοποίηση του Μητρώου, η υποβολή ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων και η αξιολόγηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου.

Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την απαλλαγή Κοινοτικών Συμβουλίων από την υποχρέωση καταβολής συνεισφοράς για την εκτέλεση μικρών ώριμων αναπτυξιακών έργων που δεν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2022 ή/και συνέχιση/ολοκλήρωση αναπτυξιακών έργων.

Η απόφαση αφορά 76 κοινοτικά συμβούλια στα οποία εκτελούνται από τις Επαρχιακές Διοικήσεις μικρά αναπτυξιακά έργα. Το σύνολο της δαπάνης, περιλαμβανομένων και των κοινοτικών συνεισφορών,  προβλέπεται να ανέλθει στα € 6 εκ. περίπου.

Εξάλλου, το Υπουργικό Συμβούλιο ενημερώθηκε από  τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για το διορισμό του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος το οποίο αποτελεί ένα από τα βασικότερα τριμερή Σώματα που λειτουργούν στο Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η θητεία του είναι για περίοδο δύο ετών. Πρόεδρος του σώματος είναι ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και μέλη του τρεις εκπρόσωποι της ΟΕΒ, τρεις του ΚΕΒΕ, τρεις της ΣΕΚ, τρεις της ΠΕΟ και ένας της ΔΕΟΚ.

To Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού τον Άντρο Καπαρδή, μέχρι σήμερα Αντιπρόεδρο της Επιτροπής. Στη θέση του Αντιπροέδρου διορίστηκε ο Ευθύμιος Ευθυμίου, μέχρι σήμερα μέλος της Επιτροπής. Ως νέο μέλος της Επιτροπής διορίστηκε η Ειρήνη Κυπριανού. Τα υπόλοιπα δύο μέλη της Επιτροπής Χριστίνα Ιωάννου και Λάκης Χριστοδούλου παραμένουν κανονικά στις θέσεις τους ως Μέλη της Επιτροπής.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης τη δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Τραύματος. Θα προωθηθεί μέσω της σύστασης Εθνικής Επιτροπής Τραύματος η οποία θα αναλάβει ανάμεσα σε άλλα την υιοθέτηση και εφαρμογή των μέτρων προς οργάνωση ενός επιστημονικά καταρτισμένου Κέντρου Τραύματος αλλά και την εποπτεία των εργασιών του ως προς την αποδοτική λειτουργία του στο πλαίσιο της αναβάθμισης του συστήματος τραύματος στην Κύπρο.