Το Συμβούλιο Ψυχολόγων γα την παιδική σεξουαλικότητα

Με αφορμή πρόσφατο περιστατικό και την συζήτηση περί παιδικής σεξουαλικότητας το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων καλεί το κοινό να απευθύνεται στο Συμβούλιο για καθοδήγηση σχετικά με τους προσοντούχους ψυχολόγους.Child abuse from the Philippines.

Με ανακοίνωσή του διευκρινίζει ότι κατά την ομαλή ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη αναμένεται ότι τα παιδιά θα εκδηλώσουν διερευνητική σεξουαλική συμπεριφορά. Αυτό σημαίνει, αναφέρεται, ότι συνήθως θα περιεργαστούν το σώμα τους αλλά και ενίοτε το σώμα άλλων προσώπων από το οικείο περιβάλλον τους.

Γύρω στα 4 χρόνια ζωής αναμένεται ότι τα παιδιά θα ασχοληθούν με παιγνίδια που να ευνοούν τη επαφή με ερωτογενείς περιοχές πχ παίζω τον γιατρό και εξετάζω ακουμπώντας σε διάφορα μέρη του σώματος, προστίθεται.

“Γύρω στα 5 χρόνια ζωής αναμένεται ότι τα παιδιά θα υποβάλουν ερωτήσεις που σχετίζονται με τον ερωτισμό, την αναπαραγωγή και τις διαφορές μεταξύ των φύλων”. Επίσης, “η ευρωπαϊκή σύμβαση Λαζαρότε, την οποία επικύρωσε και η Κύπρος πρόσφατα, εξηγεί τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιού ως μια σκόπιμη σεξουαλική μεταχείριση που μπορεί να προκύψει μέσα από εξαναγκασμό, χρήση βίας, ή απειλή καθώς και άλλα δόλια μέσα όπως η εκμετάλλευση της εμπιστοσύνης του παιδιού και της επιρροής του από πρόσωπα εντός ή εκτός της οικογένειάς του”.

Μπορεί να υπάρξει σεξουαλική συμπεριφορά σε παιδιά κάτω των 10 ετών που να φτάσει σε προβληματικά επίπεδα όταν αυτή περιλαμβάνει υπερβολική αυτοδιέγερση, εμμονή με πορνογραφικό υλικό, έντονες σεξουαλικές προκλήσεις που ενδέχεται να ενέχουν και το στοιχείο του εξαναγκασμού, σημειώνεται.

“Η προβληματική σεξουαλική συμπεριφορά παιδιών δεν πρέπει να συγχέεται με τις παραβατικές και επιθετικές σεξουαλικές συμπεριφορές που ενδέχεται να εκδηλώσουν έφηβοι ή ενήλικες”.

Είναι μύθος, τονίζει, ότι τα παιδιά που παρουσιάζουν προβληματική σεξουαλική συμπεριφορά είναι πάντοτε και τα ίδια θύματα σεξουαλικής βίας. “Στο νεαρό της ηλικίας και στο πρόωρο στάδιο ωρίμανσης οφείλεται συνήθως η περιορισμένη ικανότητα των παιδιών που εκδηλώνουν προβληματική σεξουαλική συμπεριφορά να δείξουν «ενσυναίσθηση», δηλαδή να κατανοήσουν και να συναισθανθούν τις επιπτώσεις της συμπεριφοράς τους στους άλλους”.

Το Συμβούλιο καλεί το κοινό να απευθύνεται μόνο σε προσοντούχους ψυχολόγους για ψυχολογικές συμβουλές και ψυχολογική φροντίδα και να απευθύνεται σε αυτό μέσω της ιστοσελίδας του www.seps.org ή καθημερινά στο τηλέφωνο 22730270 για καθοδήγηση σχετικά με τους προσοντούχους ψυχολόγους.