Ουδεμία σχέση έχει με το γραφείο του πατέρα της λέει η Μαριάννα Γιωρκάτζη

Ουδεμία σχέση έχει με τη δικηγορική εταιρεία Αντρέας Γιωρκάτζης ΔΕΠΕ, τη μόνη οντότητα που ασκεί δικηγορικές εργασίες και εκπροσωπεί τον Ανδρέα Βγενόπουλο και την MIG, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η θυγατέρα της Διοικήτριας της Κεντρικής Τράπεζας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, Μαριάννα.giorkatzi-i-kentriki-etoimazei-metra-gia-daneismo-pragmatikis-oikonomias-th

Στην ανακοίνωση η Μαριάννα Γιωρκάτζη σημειώνει πως με τη σύσταση της Αντρέας Γιωρκάτζης ΔΕΠΕ στις 26 Νοεμβρίου 2009 ο συνεταιρισμός Αντρέας Γιωρκάτζης και Σια, ο οποίος μέχρι τότε ασκούσε δικηγορικές εργασίες, μεταβίβασε όλες τις εργασίες στην Αντρέας Γιωρκάτζης ΔΕΠΕ και έκτοτε δεν διατηρεί δικηγορικό γραφείο, δεν αναλαμβάνει υποθέσεις και δεν διεξάγει οποιεσδήποτε δικηγορικές εργασίες. Προσθέτει πως από το 2009 μέχρι το Δεκέμβριο του 2014 ο εν λόγω συνεταιρισμός κατείχε μετοχές στην Αντρέας Γιωρκάτζης ΔΕΠΕ.

`Οπως αναφέρει, από το Δεκέμβριο του 2013 μέχρι και το Δεκέμβριο του 2014 ήταν μέτοχος στην Αντρέας Γιωρκάτζης ΔΕΠΕ τόσο μέσω του συνεταιρισμού όσο και υπό την προσωπική της ιδιότητα.

Προσθέτει πως στις 8 Δεκεμβρίου 2014 μετά από δική της επιλογή και για καθαρά προσωπικούς λόγους μεταβίβασε στον Αντρέα Γιωρκάτζη το σύνολο των μετοχών που κατείχε στην Αντρέας Γιωρκάτζης ΔΕΠΕ “όπως έπραξε και ο συνεταιρισμός Αντρέας Γιωρκάτζης και Σία ακριβώς για το λόγο ότι μετείχα στον εν λόγω συνεταιρισμό”. Εκτοτε, σημειώνει, οι μέτοχοι της Αντρέας Γιωρκάτζης ΔΕΠΕ είναι μόνο ο Αντρέας Γιωρκάτζης και ο Νικόλας Θρασυβούλου.

Η Μαριάννα Γιωρκάτζη αναφέρει πως αυτά επιβεβαιώνονται τόσο από το μητρώο του Εφόρου Εταιρειών όσο και από τα αρχεία του Νομικού Συμβουλίου, αφού οι αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί προς απεμπλοκή της από την Αντρέας Γιωρκάτζης ΔΕΠΕ έγιναν με την έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου, όπως προνοείται από τη σχετική νομοθεσία.

Επίσης σημειώνει πως η απασχόλησή της στην Αντρέας Γιωρκάτζης ΔΕΠΕ τερματίστηκε στις 13 Νοεμβρίου 2014 και πως αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί και από τα σχετικά αρχεία των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η Μαριάννα Γιωρκάτζη αναφέρει ακόμη πως το γεγονός ότι εμφανίζεται στα μητρώα του εφόρου εταιρειών ως συνέταιρος στον συνεταιρισμός Αντρέας Γιωρκάτζης και Σία, που δεν ασκεί δικηγορικές εργασίες από το 2009, είναι ιστορικό κατάλοιπο της προηγούμενης κατάστασης πραγμάτων, όπως συμβαίνει και με άλλους δικηγορικούς συνεταιρισμούς που έπαψαν πλέον να δραστηριοποιούνται αλλά παραμένουν εγγεγραμμένοι στον Εφορο Εταιρειών, χωρίς οποιαδήποτε νομική ή άλλη σημασία.