ΑΗΚ:Δυναμικά μέτρα για να αποτροπεί το ξεπούλημα

Εξουσιοδότηση από το προσωπικό έλαβαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΑΗΚ για να προβούν σε διαβήματα, και αν χρειαστεί, σε λήψη μέτρων, “ώστε να αποτρέψουν τα όσα καταστροφικά προδιαγράφονται” στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.ÄÉÁÄÇËÙÓÇ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ ÔÇÓ ÁÇÊ ÅÎÙ ÁÐÏ ÔÇ ÂÏÕËÇ

Σε ανακοίνωση των συντεχνιών ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ, ΣΕΠΑΗΚ, ΣΥΒΑΗΚ αναφέρεται ότι την περασμένη Παρασκευή ολοκληρώθηκαν οι δεκαέξι συνολικά παγκύπριες συγκεντρώσεις του προσωπικού της ΑΗΚ, κατά τις οποίες τα μέλη έτυχαν ενημέρωσης για τις “δυσμενείς” εξελίξεις που αφορούν το τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

“Το προσωπικό με μυστική ψηφοφορία κατά τις συγκεντρώσεις, με καθολικότητα (ποσοστό γύρω στο 95%) απαίτησε από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να προβούν σε όλα τα απαραίτητα διαβήματα, ώστε να αποτρέψουν τα όσα καταστροφικά προδιαγράφονται. Επίσης, εξουσιοδότησε τις Οργανώσεις του όπως σε περίπτωση που οι προσπάθειες δεν τελεσφορήσουν να προβούν στη λήψη μέτρων”, αναφέρεται.

“Το προσωπικό εξέφρασε την αγανάκτηση, δυσαρέσκεια και την απογοήτευση του για τις απαράδεκτες ενέργειες του Υπουργείου Ενέργειας, καθώς και την άτεγκτη στάση του Υπουργείου Οικονομικών”, προστίθεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι συντεχνίες θα έχουν συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας στις 16 Μαρτίου, στις 3:00μμ.

Υπενθυμίζεται ότι οι συντεχνίες αντιδρούν στις θέσεις του Υπουργείου Ενέργειας για το θέμα της διαφοροποίησης του πλαισίου λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτές κατατέθηκαν στη ΡΑΕΚ και καταγγέλλουν ότι το Υπουργείο προχωρεί προς τη συρρίκνωση της ΑΗΚ, την απενεργοποίηση, την πώληση των περιουσιακών της στοιχείων και την ενοικίαση σε τρίτους των πιο οικονομικών μονάδων παραγωγής της, με αποτέλεσμα τη διάλυση του παραγωγικού δυναμικού της.

Ζητούν επίσης ακύρωση του διαγωνισμού που προκήρυξε το Υπουργείο Οικονομικών δια του Εφόρου Αποκρατικοποιήσεων για την πρόσληψη Συμβούλων “με στόχο το νομικό διαχωρισμό και την ιδιωτικοποίηση της Αρχής Ηλεκτρισμού”.