Υπογράφτηκε σύμβαση για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου-Μπαχρέιν

Υπογράφτηκε σήμερα μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν, η Σύμβαση για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας αναφορικά με Φόρους πάνω στο Εισόδημα.ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΠΑΧΡΕΙΝ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, το κείμενο που συμφωνήθηκε, μεταξύ των δύο διαπραγματευτικών ομάδων των δύο κρατών θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν, καθώς και με άλλες χώρες.

Η επικαιροποίηση, διατήρηση και η επέκταση του υφιστάμενου δικτύου Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, οι οποίες είναι υψίστης οικονομικής και πολιτικής σημασίας, στοχεύει περαιτέρω στην ενίσχυση και προσέλκυση ξένων επενδύσεων και στην προώθηση της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου.

Η Συμφωνία βασίζεται στο Μοντέλο Σύμβασης για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) (OECD Model Convention for the Avoidance of Double Taxation on Income and on Capital).