Σημαντικές οι διαφορές στο νέο διαγωνισμό για τη θαλάσσια σύνδεση Κύπρου – Ελλάδας

Σημαντικές διαφορές σε σχέση με τον αρχικό διαγωνισμό, παρουσιάζει ο νέος imagewδιαγωνισμός που προκήρυξε το Υφυπουργείο Ναυτιλίας για τη θαλάσσια σύνδεση Κύπρου – Ελλάδας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις προσέλκυσης ενδιαφέροντος για τη θέσπιση του θαλάσσιου δρομολογίου μεταξύ των δύο χωρών, το οποίο παραμένει ανενεργό εδώ και πέραν από 20 χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι ο αρχικός διαγωνισμός είχε λήξει στις 29 Ιανουαρίου 2021 χωρίς την υποβολή προσφορών.

Με βάση τα έγγραφα του διαγωνισμού, η κρατική χορηγία αυξάνεται στα €5,5 εκατομμύρια ετησίως και αφορά την εκτέλεση 22 δρομολογίων μετ’ επιστροφής σε αντίθεση με €5 εκατ. ετήσια χορηγία για 31 μετ’ επιστροφής ταξίδια του πρώτου διαγωνισμού.

Παράλληλα στον πρώτο διαγωνισμό η διάρκεια της σύμβασης ήταν τρία χρόνια, ενώ στον νέο διαγωνισμό υπάρχει η δυνατότητα επέκτασής του για περίοδο μέχρι και άλλα τρία χρόνια.

Στον νέο διαγωνισμό επιβεβαιώνεται ο εποχικός χαρακτήρας του θαλάσσιας σύνδεσης, με την εκτέλεση των δρομολογίων να επικεντρώνεται στην περίοδο Απριλίου/Μαΐου έως τον Σεπτέμβριο/Οκτώβριο, περίοδος κατά την οποία αναμένεται να υπάρχει η περισσότερη ζήτηση, σε σύγκριση με τον πρώτο διαγωνισμό, ο οποίος προνοούσε 31 ταξίδια σε 15ημερη και εβδομαδιαία βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Στον νέο διαγωνισμό ο προορισμός στην Ελλάδα είναι το βασικό τερματικό του Λιμένα Πειραιά σε σύγκριση με τον αρχικό διαγωνισμό που προνοούσε την εξυπηρέτηση του πλοίου στο τερματικό επιβατών Κερατσινίου. Επιπλέον, ο νέος διαγωνισμός προνοεί απλουστευμένη διαδικασία αξιολόγησης στη βάση της χαμηλότερης προσφοράς σε σύγκριση με τη σύνθετη διαδικασία στη βάση πολλαπλών κριτηρίων.

Σημαντική κρίνεται επίσης η πρόνοια του νέου διαγωνισμού, η οποία παρέχει στον προσφοροδότη την ευελιξία να καταθέσει επιλογή πέραν του ενός πλοίου στην προσφορά, νοουμένου ότι αυτό πληροί τα κριτήρια, σε σύγκριση τον καθορισμό συγκεκριμένου πλοίου που θα διενεργεί το δρομολόγιο, όπως προνοείτο στον αρχικό διαγωνισμό.

Τέλος σημαντική επίσης είναι η νέα πρόνοια, η οποία επιτρέπει τη χρήση μικρότερων πλοίων, αφού η ελάχιστη χωρητικότητα περιορίζεται στους 100 επιβάτες με αριθμό καμπινών που μπορεί να φιλοξενήσουν 60 επιβάτες, σε σύγκριση με την ελάχιστη χωρητικότητα 200 επιβατών και αριθμό καμπινών για να φιλοξενήσουν 140 επιβάτες του αρχικού διαγωνισμού.

Υπενθυμίζεται ότι το Υφυπουργείο είχε προκηρύξει μια διαδικασία προδιαγωνισμού, προκειμένου να λάβει τις απόψεις και τα σχόλια των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων.

Η περίοδος υποβολής προσφορών λήγει στις 28 Ιανουαρίου 2022 στις 12:00 το μεσημέρι.