Στα €13,95 εκατ. οι διαγραφές μη εισπράξιμων δημοσίων εσόδων

imagewΣτα €13,95 εκατομμύρια ανήλθαν οι διαγραφές μη εισπράξιμων δημοσίων εσόδων το 2020, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το συνολικό ποσό που έχει διαγραφεί ανέρχεται στα €13.954.832,56, από το οποίο ποσό ύψους €13.942.855,35 αφορά διαγραφές άνω των €1.000 και ποσό ύψους €11.977,21 αφορά διαγραφές κάτω των €1.000.

Το αντίστοιχο ποσό των διαγραφών το 2019 ήταν €3,08 εκατ.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι διαγραφές γίνονται από την Τεχνική Επιτροπή Διαγραφών Μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων, Αξιών και  Υλικών, σύμφωνα με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο, Ν.38(Ι)/2014.

Οι πιο πάνω διαγραφές δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, www.treasury.gov.cy  (Δημοσιοποίηση ΣτοιχείωνΔημοσιοποίηση Διαγραφών – 2020).