Διάταγμα Υπ.Υγείας για τα έκτακτα μέτρα για αφίξεις από Βρετανία

imagewΟ Υπουργός Υγείας εξέδωσε σήμερα Διάταγμα για τα έκτακτα μέτρα που τίθενται σε ισχύ από σήμερα για τις αφίξεις από Ηνωμένο Βασίλειο.  Το Διάταγμα τίθεται σε ισχύ, άμεσα, με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Στο Διάταγμα αναφέρεται ότι λόγω των επιδημιολογικών δεδομένων που παρουσιάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφορικά με νέο στέλεχος της ασθένειας του Κορωνοϊού COVID-19 και για διαφύλαξη της δημόσιας υγείας μέχρι την αποσαφήνιση περαιτέρω στοιχείων από την επιστημονική κοινότητα, με ισχύ από την 21η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 18.00 μ.μ. μέχρι και την 5η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 23.59 μ.μ., πρόσωπα που αφικνούνται στους αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου από το Ηνωμένο Βασίλειο υποχρεούνται να συμμορφωθούν με όλους τους ακόλουθους όρους:

(α) τα πρόσωπα είτε προβαίνουν σε μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19 με ένδειξη αρνητική με ισχύ 72 ώρες πριν την αναχώρησή τους και παρουσιάζουν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, είτε υποβάλλονται σε μοριακή εξέταση κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία, το κόστος της οποίας καλύπτουν οι ίδιοι. Πρόσωπα κάτω των 12 ετών δεν υποχρεούνται να υποβληθούν σε μοριακή εξέταση.

(β) μεταφέρονται σε ξενοδοχεία ή/και τουριστικά καταλύματα με τα οποία έχει συμβληθεί το Υφυπουργείο Τουρισμού στα οποία παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού για περίοδο 7 ημερών από την ημερομηνία άφιξής τους και η ημερομηνία άφιξής τους υπολογίζεται ως ημέρα «0».

Νοείται ότι, το κόστος μεταφοράς και παραμονής των προσώπων στα εν λόγω καταλύματα το επωμίζεται η Δημοκρατία και ότι πρόσωπα κάτω των 18 ετών, εάν και εξαιρούνται της υποχρέωσης παραμονής σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού, εντούτοις δύνανται να παραμείνουν στα εν λόγω καταλύματα εάν και εφόσον διαμένουν στους ίδιους χώρους οι γονείς ή/και κηδεμόνες τους ή εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει δυνατότητα παραμονής τους σε καθεστώς αυτοπεριορισμού στην οικία τους και νοουμένου ότι δοθεί γραπτή συγκατάθεση του γονέα ή/και κηδεμόνα.

(γ) υποβάλλονται την 7η ημέρα από την ημερομηνία άφιξής τους σε εκ νέου μοριακή εξέταση, το κόστος της οποίας επωμίζεται η Δημοκρατία και όσα εκ των προσώπων έχουν αρνητικό αποτέλεσμα παραμένουν σε καθεστώς αυτοπεριορισμού για 3 πρόσθετες ημέρες και αποδεσμεύονται από το καθεστώς αυτοπεριορισμού, την 10η ημέρα από την ημερομηνία άφιξής τους και νοουμένου ότι δεν εκδηλώνουν συμπτώματα της ασθένειας του COVID-19,

(δ) όσα εκ των προσώπων διαγιγνώσκονται θετικά, είτε με τη μοριακή εξέταση που διενεργείται κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία, είτε με τη μοριακή εξέταση που διενεργείται την 7η ημέρα από την ημερομηνία άφιξής τους, παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού και ακολουθείται το σχετικό ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας.