Αφλατοξίνες σε φυστικόψυχα και ακατάλληλα ψημένα πανέ στην κυπριακή αγορά

Το Υπουργείο Υγείας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, στο πλαίσιο διεξαγωγής των επίσημων ελέγχων στην αγορά, προέβηκαν σε δειγματοληψία φυστικόψυχας, η οποία μετά από εργαστηριακές εξετάσεις στα διαπιστευμένα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους, έχει διαπιστωθεί ότι περιέχει τόσο Ολικές Αφλατοξίνες όσο και Αφλατοξίνη Β1, σε ποσοστό μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου από την κοινοτική νομοθεσία. Η εν λόγω φυστικόψυχα έχει χρησιμοποιηθεί από το ξηροί-καρποί-φυστικόψυχα-τ-αιγίνησ-ελληνική-λυμπέρησ-100-γρΚαφεκοπτείο ΑΜΑΛΙΑ Λτδ, ως συστατικό για την παρασκευή των προϊόντων που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα, με την εμπορική επωνυμία ΑΜΑΛΙΑ.

Ονομασία προϊόντος –ΦΥΣΤΙΚΟΚΟΥΝΑ-Καθ αρό βάρος-1000g-Αριθμός Π αρτίδας-023/15 Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος 22/1/2016

 ΨΗΜΕΝΟ ΠΑΝΕ 400g 026/15 -26/1/2016-036/15-6/2/2016-40g-036/15-6/2/201-6700g-036/15-6/2/2016
1000g-043/15-12/2/2016
ΨΗΜΕΝΟ ΠΑΝΕ 1+1
175g-029/15-29/1/2016-036/15-5/2/2016-040/15-9/2/2016-043/15-12/2/2016

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν ήδη ενημερώσει σχετικά την εταιρεία που παρασκευάζει, συσκευάζει και διακινεί τα εν λόγω προϊόντα στην κυπριακή αγορά, με οδηγίες για άμεση ανάκληση/απόσυρσή τους από την αγορά.

Επειδή, όμως, είναι δυνατό κάποια ποσότητα των συγκεκριμένων προϊόντων να βρίσκεται ήδη στην κατοχή των καταναλωτών, αυτοί προτρέπονται όπως αποφύγουν να τα καταναλώσουν και να τα επιστρέψουν στους χώρους από όπου τα αγόρασαν.

Ενόψει του γεγονότος ότι η εν λόγω εταιρεία παρασκευάζει, συσκευάζει και διακινεί και άλλα παρόμοια προϊόντα, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες συνεχίζουν την έρευνα και εάν προκύψει ανάγκη, θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση προς ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού.