Ο Γ.Εισαγγελέας για RYANAIR:Δεν προκύπτει θέμα διερεύνησης ποινικού αδικήματος

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Κώστας Κληρίδης, σε σχέση με το θέμα, που προέκυψε εξ αφορμής της εκπροσώπησης της εταιρείας “RYANAIR” από το δικηγορικό γραφείο «Νίκος Αναστασιάδης και Συνεταίροι», για τη διαδικασία εξεύρεσης επενδυτών για τις Κυπριακές Αερογραμμές, δηλώνει ότι με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία δεν φαίνεται να εγείρεται προς διερεύνηση θέμα ενδεχόμενης διάπραξης ποινικού αδικήματος από κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.Ryanair shares down 11 per cent after profit warning

Σε γραπτή δήλωσή του, ο κ. Κληρίδης αναφέρει ότι “μετά τη δημοσιοποίηση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία εκδόθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2015, και την υποβολή προς εμένα καταγγελίας από δικηγόρο, επιλήφθηκα του θέματος της συμμετοχής δικηγόρων του πιο πάνω γραφείου σε συνεδρία της Συντονιστικής Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για τις Κυπριακές Αερογραμμές, η οποία έγινε στις 31.10.2014”.

“Η συλλογή και μελέτη των στοιχείων που περιβάλλουν το θέμα τούτο, υπό το φως και των ευρημάτων και συμπερασμάτων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, οδηγεί στο ότι με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία δεν φαίνεται να εγείρεται προς διερεύνηση θέμα ενδεχόμενης διάπραξης ποινικού αδικήματος από κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς οποιαδήποτε τυχόν θέματα ηθικής ή πολιτικής δεοντολογίας και/ή ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων δεν εμπίπτουν στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας”, σημειώνει.

Επίσης, διαπιστώνει ότι “το θέμα της παρουσίας, εμφάνισης και παράστασης των δύο δικηγόρων του ίδιου γραφείου στη συνεδρία της 31.10.2014, φαίνεται εκ πρώτης όψεως να εγείρει θέματα προς διερεύνηση από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του οποίου προεδρεύει ο Γενικός Εισαγγελέας και για τούτο θα κινηθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες”.