Στις 9 Φεβρουαρίου το Ανώτατο αποφασίζει για την άρση της βουλευτικής ασυλίας Φ. Σαρίκα

Σε μια εβδομάδα το Ανώτατο Δικαστήριο θα ανακοινώσει την απόφασή του σε σχέση με το αίτημα της Νομικής Υπηρεσίας, για άρση της ασυλίας του βουλευτή της ΕΔΕΚ Φειδία Σαρίκα.ÁÍÙÔÁÔÏ ÄÉÊÁÓÔÇÑÉÏ – ÁÓÕËÉÁ ÓÁÑÉÊÁ

Σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Κώστας Κληρίδης προέβη σε αγόρευση, προκειμένου να διαφανεί αν υπάρχει λόγος άρσης της βουλευτικής ασυλίας ή όχι.

Σημειώνεται πως η Νομική Υπηρεσία με την αίτηση της ζητά από το Ανώτατο Δικαστήριο για σκοπούς ανάκρισης και/ή έρευνας και/ή δίωξης και/ή σύλληψης και/ή και φυλάκισης άδεια για άρση της ασυλίας του εν λόγω βουλευτή. Η αγόρευση του Γενικού Εισαγγελέα αναλώθηκε σε τρία επί μέρους ζητήματα που αφορούν στο γιατί κρίθηκε σκόπιμο να αποταθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο για εξασφάλιση άδειας, ποιες είναι οι βασικές νομικές και νομολογιακές αρχές, οι οποίες εφαρμόζονται στην περίπτωση της παρούσας αίτησης και ποια είναι ή μπορεί να είναι η εμβέλεια και/ή το εύρος της αιτούμενης άδειας.

Στη συνέχεια εξήγησε πώς προέκυψε η ανάγκη να αποταθεί ο Γενικός Εισαγγελέας στο Ανώτατο Δικαστήριο, υποβάλλοντας τη συγκεκριμένη αίτηση.

Στο μεταξύ, ο κ. Κληρίδης κατά την αγόρευση του δεν αναφέρθηκε, για ευνόητους λόγους, σε περαιτέρω λεπτομέρειες ως προς τα στοιχεία μαρτυρίας, τα οποία έχουν ληφθεί και παρουσιάζονται να εμπλέκουν στην υπόθεση του ΣΑΠΑ τον βουλευτή Φειδία Σαρίκα.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι σε αυτό το στάδιο αρκεί να αναφερθεί πως με βάση τα συλλεγέντα στοιχεία, προκύπτει η άμεση και αναπόφευκτη ανάγκη ο κ. Σαρίκας να ανακριθεί και να διενεργηθούν οι ανάλογες διαδικασίες, σε σχέση με το πρόσωπο του.

Ακολούθως, ο κ. Κληρίδης εξήγησε κατά την αγόρευση του γιατί με βάση τα παρασχεθέντα στοιχεία, η αίτηση της Νομικής Υπηρεσίας θα πρέπει να εγκριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Όπως είπε, το Δικαστήριο θα πρέπει να λάβει υπόψη του το σκοπό της παρεχόμενης σε αυτό αρμοδιότητας, τη φύση της ασυλίας μέλους της Βουλής έναντι ποινικής δίωξης, το προαπαιτούμενο του δημοσίου συμφέροντος, που τυχόν εξυπηρετείται σε κάθε περίπτωση, τη φύση και τη σοβαρότητα των αδικημάτων, σε σχέση με τα οποία ζητείται η άδεια, καθώς επίσης και τα ιδιαίτερα περιστατικά κάθε υπόθεσης.

Σε ό,τι αφορά στο στοιχείο του δημοσίου συμφέροντος, ο Γενικός Εισαγγελέας ανέφερε στο Δικαστήριο ότι στη βάση της μαρτυρίας που έχει ήδη συλλεχθεί, η προώθηση, η εξέλιξη και η περάτωση της ποινικής διαδικασίας, αποσκοπεί ακριβώς στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, μέσω της πραγμάτωσης της ποινικής δικαιοσύνης, που είναι ο ιδεατός σκοπός της ποινικής δίκης.

Επιπλέον, ο κ. Κληρίδης έθεσε θέμα κατά πόσο η άδεια που θα χορηγήσει το Ανώτατο Δικαστήριο θα είναι περιορισμένης εμβέλειας, έτσι ώστε με αυτή να εξουσιοδοτείται η διενέργεια μιας συγκεκριμένης διαδικαστικής ενέργειας, στο πλαίσιο της ανάκρισης και δίωξης ή αντίθετα κατά πόσο η άδεια θα καλύπτει όλο το φάσμα της διαδικασίας μέχρι και τον ενδεχόμενο ορισμό ποινικής δίκης εναντίον του Φειδία Σαρίκα.

Ωστόσο, σημείωσε πως η Νομική Υπηρεσία ζητά άδεια σε σχέση με όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, οι οποίες αρχίζουν και δυνατόν να καταλήξουν στην άσκηση ποινικής δίωξης, αν αυτό κριθεί δικαιολογημένο, ενώ σημείωσε πως το υλικό που έχει ήδη προσκομιστεί με την αίτηση δικαιολογεί την παροχή μιας γενικής εμβέλειας άδεια, η οποία να καλύπτει όλες τις ενέργειες, ώστε να μην απαιτηθεί ξανά η λήψη άλλης άδειας, εάν αποφασιστεί η περαιτέρω προώθηση της ποινικής δίωξης.

Αντίθετα, η θέση της υπεράσπισης είναι ότι δέχεται άρση της ασυλίας βουλευτή, ωστόσο, μόνο για σκοπούς ανακριτικού έργου.

Σε δηλώσεις του, μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο ένας εκ των δύο δικηγόρων του Φειδία Σαρίκα, Δημήτρης Παυλίδης, εξέφρασε την εκτίμηση πως η άδεια που θα χορηγήσει το Ανώτατο Δικαστήριο θα πρέπει να είναι περιορισμένης εμβέλειας, έτσι ώστε με αυτή να εξουσιοδοτείται η διενέργεια μιας συγκεκριμένης διαδικαστικής ενέργειας, δηλαδή της ανάκρισης.

Αναφέρθηκε ακόμα στη δήλωση της υπεράσπισης εντός της αίθουσας του Ανωτάτου για την ένσταση Σαρίκα, λέγοντας ότι “από πλευράς της υπεράσπισης δεν υπάρχει ένσταση, δεν προβλήθηκε οποιαδήποτε ένσταση”, για να προσθέσει ότι “η τοποθέτηση μας ήταν μόνο με βάση την απόφαση της πλειοψηφίας της Πλήρους Ολομέλειας του Ανωτάτου, που συνέβηκε στην υπόθεση Γεωργίου, η οποία ήταν η πρώτη υπόθεση αιτήματος για άρση της βουλευτικής ασυλίας”.

Για το ίδιο θέμα, ο Φειδίας Σαρίκας ανέφερε ότι “ούτως ή άλλως το ζήτημα ανήκει στη διακριτική εξουσία του Δικαστηρίου και ότι η καθαρά νομική προσέγγιση του όλου θέματος έχει τύχει έκδηλης παρανόησης”.

“Εν πάση περιπτώσει οι όποιες αποσπασματικές αναφορές σε εμένα του ήδη κατηγορούμενου Ευτύχιου Μαλεκκίδη συνιστούν ψευδείς και απαράδεκτες αναφορές ωθούμενες από αλλότρια κίνητρα, τα οποία ουδεμία σχέση έχουν με την αλήθεια, αλλά αντίθετα τείνουν να εξυπηρετήσουν άλλους σκοπούς”, πρόσθεσε.

Το Ανώτατο Δικαστήριο επιφυλάχθηκε να ανακοινώσει την απόφαση του την ερχόμενη Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου, στις 12:00.