Παράδειγμα κακοποίησης των αρχών ηθικής εντόπισε ο Γ. Ελεγκτής, μετά από καταγγελία ΠΑΣΥΠΙ

 

Η καταγγελία της παγκύπριας Συντεχνίας Πιλότων ΠΑΣΥΠΙ σχετικά με τον Πρόεδρο της KPMG Άγγελο Γρηγοριάδη, τον Υπουργό Οικονομικών και την Γενική Λογίστρια, λόγω της συμμετοχής όλων στο 7bc5645e2d18c0f3221425647a584f33_XL-300x193Συμβούλιο Εσωτερικού Ελέγχου που ενεργεί στη βάση του περί Εσωτερικού Ελέγχου Νόμου, φαίνεται να αποτελεί, , παράδειγμα κακοποίησης των αρχών ηθικής δεοντολογίας. Αν η συμμετοχή στο ίδιο συλλογικό όργανο, που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο στη βάση νόμου, θα σήμαινε ιδιάζουσα σχέση ώστε να θεωρείται σύγκρουση συμφερόντων η συνύπαρξη κάπου αλλού, τότε θα οδηγούμασταν σε πλήρες αδιέξοδο των θεσμών.

Αυτό υπογραμμίζεται από τον Γενικό Ελεγκτή στην έκθεσή του για την διαδικασία εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή στις Κυπριακές Αερογραμμές.

Όσον αφορά την καταγγελία κατά της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας και κατά του Εφόρου Αποκρατικοποιήσεων ότι σε κοινή συνεδρία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών και Ελέγχου που έγινε στις 11 Νοεμβρίου 2014, απέκρυψαν το γεγονός ότι, μέχρι κάποια φάση του διαγωνισμού, νομικοί σύμβουλοι της εταιρείας Ryanair ήταν το δικηγορικό γραφείο «Νίκος Χρ. Αναστασιάδης και συνεταίροι», ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρει ότι το δεδομένο αυτό περιλαμβανόταν στα στοιχεία που στις 24 Νοεμβρίου 2014, δηλαδή μετά τη συνεδρία και προτού εγερθεί το θέμα αυτό, η Γενική Λογίστρια απέστειλε στις Επιτροπές αυτές.