Στρατηγική μελέτη για το επιχειρηματικό μοντέλο της Αρχής Λιμένων

Την κοινοπραξία «Διον. Τουμαζής και Συνεργάτες – Ρογκάν και Συνεργάτες Α.Ε.», επέλεξε η Αρχή Λιμένων για τη διενέργεια μιας στρατηγικής μελέτης για το στρατηγικό και επιχειρηματικό μοντέλο της Αρχής για τα επόμενα 50 χρόνια.ËÉÌÁÍÉ ËÅÌÅÓÏÕ - ÄÉÙÑÇ ÓÔÁÓÇ ÅÑÃÁÓÉÁÓ

Ο καταρτισμός του στρατηγικού και επιχειρηματικού πλάνου, που γίνεται ξεχωριστά από την διαδικασία αποκρατικοποίησης του λιμένα Λεμεσού, στοχεύει ταυτόχρονα και στην μεγιστοποίηση της αξίας του οργανισμού.

Πρόκειται για μελέτη η οποία μεταξύ άλλων θα αξιολογήσει τις υφιστάμενες αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες σε λιμενικές εγκαταστάσεις (επεκτάσεις και δημιουργία νέων λιμενικών και χερσαίων χώρων). Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η μελέτη, που θα γίνει σε τρία στάδια, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε τέσσερις περίπου μήνες, έναντι συνολικού ποσού €128.000 συν ΦΠΑ.

«Έχουμε προχωρήσει στην πρόσληψη αυτών των συμβούλων διότι θέλουμε να κάνουμε ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για τα διάφορα λιμάνια μας. Και όταν λέμε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό εννοούμε για ένα χρονικό ορίζοντα 50 χρόνων σε αυτό τον ορίζοντα τι ανάγκες αναμένεται ότι θα έχουμε στους λιμενικούς μας χώρους, να διαπιστωθεί κατά πόσον αυτές οι ανάγκες μπορούν να υλοποιηθούν με επέκταση των υφιστάμενων μας λιμανιών ή κατά πόσον θα χρειαστεί να δημιουργηθεί ένας πρόσθετος λιμένας», ανέφερε σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής, Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών, Αλέκος Μιχαηλίδης.

Ο κ. Μιχαηλίδης διευκρίνισε πως η μελέτη αυτή είναι εντελώς ανεξάρτητη και δεν σχετίζεται με την διαδικασία αποκρατικοποιήσεις του λιμένα Λεμεσού.

«Μέσα από μια τέτοια στρατηγική μελέτη, ο Οργανισμός προσπαθεί να κάνει είναι συγκεκριμενοποιήσει το όραμά του και να καθορίσει μια συγκεκριμένη στρατηγική ώστε να μεγιστοποιήσει την αξία του», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως ενδεχομένως να χρειαστούν περισσότερες λιμενικές εγκαταστάσεις λόγω της δραστηριότητας από τις ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα των υδρογονανθράκων.

Σημειώνεται ότι με απόφαση του Υπουργικού οι εγκαταστάσεις στο λιμάνι Λάρνακας που σχετίζονται με την ερευνητικές εργασίες θα μεταφερθούν στο λιμάνι Λεμεσού μετά το 2016.

Σύμφωνα με τους όρους εντολής η μελέτη θα περιλαμβάνει τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της Αρχής (στοιχεία ενεργητικού, υποχρεώσεις, υπάρχουσες συμφωνίες προσφερόμενες υπηρεσίες), διεθνείς τάσεις στον τομέα και το ενδιαφέρον για χρήση λιμενικών χώρων από υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υδρογονανθράκων. Η φάση αυτή προβλέπεται να ολοκληρωθεί 45 μέρες μετά την παράδοση του αναλυτικού προγράμματος εργασίας (work plan).

Η δεύτερη φάση, με χρονοδιάγραμμα 25 μέρες μετά την ολοκλήρωση της φάσης, προνοεί την  διατύπωση των στρατηγικών επιλογών και τα κριτήρια στη βάση των οποίων θα αξιολογηθούν οι επιλογές αυτές. Τα κριτήρια θα περιλαμβάνουν το κόστος και τους απαιτούμενους πόρους της κάθε επιλογής, το χρόνο υλοποίησης, τις τυχόν επιδράσεις στο πολιτικο-οικονομικό περιβάλλον, ενδεχόμενες κοινωνικές αντιδράσεις και την συμβατότητα των επιλογών με τις διεθνείς τάχη σε συνάρτηση με την μακροχρόνια βιωσιμότητά τους.

Η τρίτη φάση (60 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της β` φάσης) στην ουσία θα αφορά την τεκμηρίωση και αξιολόγηση με λεπτομέρεια των στρατηγικών επιλογών, βάσει των οποίων θα γίνει ιεράρχηση των επιλογών, με το τελικό αποτέλεσμα να αποτελεί το επιχειρηματικό και στρατηγικό σχέδιο της Αρχής, που θα περιλαμβάνει και ένα οδικό χάρτη με τις διάφορες ενέργειες, δράσεις και έργα σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Με βάση τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης έναντι της Τρόικα, η Αρχή Λιμένων έχει κηρυχθεί ως οργανισμός υπό αποκρατικοποίηση. Σύμφωνα με το πλάνο αποκρατικοποίησης, η Αρχή θα παραμείνει κρατικός φορέας, οποίος θα ασκεί εποπτικό ρόλο, ενώ μελετάται η αποκρατικοποίηση των εμπορικών δραστηριοτήτων του λιμένα Λεμεσού με ενδεχόμενη μακροχρόνια μίσθωση.

Ήδη διορίστηκαν οι σύμβουλοι που θα τρέξουν τη διαδικασία, που τελεί υπό το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων. Πρόκειται για τον οίκο Rothchilds ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο και τον νομικό οίκο του Λονδίνου Pinset Masons, οι οποίοι αντικαθιστούν τους νομικούς οίκος Κύπρου Χρυσοστομίδη και Holman Fenwick and Willan. Η αποκρατικοποίηση αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους με την πράξη πώλησης ή και μίσθωσης του λιμέν