Το Υπουργείο Συγκοινωνιών μετονομάζεται σε «Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων»

Τη μετονομασία του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων σε «Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων» και τη μετονομασία του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων σε «Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων», αποφάσισε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρία υπό τον Προεδρεύοντα της Δημοκρατίας Γιαννάκη Ομήρου.ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Για τη μετονομασία θα κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικό νομοσχέδιο προς έγκριση.

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων θεωρεί ότι, με βάση τις σημερινές αρμοδιότητες και εξουσίες του, η ονομασία του ενδείκνυται να τροποποιηθεί ώστε το όνομά του να αντικατοπτρίζει τη σημασία των μεταφορών, καθώς και την ιδιάζουσα σημασία που έχουν πλέον οι επικοινωνίες.

Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση της διαχείρισης όλων των κυβερνητικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων των κρατικών αξιωματούχων, στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 2015.

Με αυτή την απόφαση διασφαλίζεται η πλήρης αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων οχημάτων, ενώ θα υπάρξουν οικονομίες κλίμακας, καθώς και καλύτερος προγραμματισμός και ορθολογιστικός καταρτισμός του προγράμματος για τη συντήρηση και αγορά καινούργιων οχημάτων.

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων θα μελετήσει, επίσης, τη μέθοδο αντικατάστασης των οχημάτων μέσω ενοικίασης, περιλαμβανομένης και της συντήρησης.