Ορους θέτει η ΠΑΣΥΚΙ για ν’ άρει τα απεργιακά μέτρα

Δύο όρους θέτει προς το Υπουργείο Υγείας η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ), προκειμένου να άρει τα απεργιακά μέτρα που εξήγγειλε για μεθαύριο.ÃÅÍÉÊÏ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ ËÅÕÊÙÓÉÁÓ - ÌÅÔÁÖÏÑÁ ÁÓÈÅÍÙÍ

Το ΔΣ της ΠΑΣΥΚΙ συνήλθε σήμερα το απόγευμα για να συζητήσει την πρόταση του Υπουργού Υγείας και κατέληξε σε ομόφωνη απόφαση.

Επί της ουσίας, για να καταλήξει σε συμφωνία με το Υπουργείο Υγείας, το ΔΣ της ΠΑΣΥΚΙ θεωρεί ότι “ο Υπουργός Υγείας πρέπει να ανακαλέσει τον όρο που θέτει για μη λήψη άλλων μέτρων μέχρι την αυτονόμηση. Θεωρούμε ότι είναι πρωτόγνωρο για τα συνδικαλιστικά δρώμενα ο εργοδότης να ζητεί λευκή επιταγή από τους εργαζομένους για να προχωρήσει να αλλάξει τις συνθήκες εργασίας τους. Οι εργαζόμενοι έχουν λόγο και θα τον εκφράσουν υπεύθυνα, και σοβαρά πάντα στα πλαίσια που καθορίζονται και στις εργασιακές σχέσεις” αναφέρει η συντεχνία.

Περαιτέρω, ζητά “να υπογραφεί συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και της ΠΑΣΥΚΙ, πριν την Τετάρτη, 21/01/2015, και την ευθύνη για την υλοποίηση της να φέρει ακέραια ο Υπουργός Υγείας”.

“Θεωρούμε ότι υπάρχει χρόνος μέχρι την ημέρα της απεργίας να καταλήξουμε σε γραπτή συμφωνία που θα συμπεριλαμβάνει τις προϋποθέσεις και ανησυχίες της παρούσας επιστολής. Σε αντίθετη περίπτωση, σαν μέτρο προστασίας των ασθενών μας, αφού οι κακές συνθήκες εργασίας μας και στελέχωσης αντανακλώνται στην ποιότητα φροντίδας υγείας, στις 21/1/2015, θα προχωρήσουμε σε καταρχήν 24ωρη απεργία και ο Υπουργός Υγείας θα φέρει ακέραια την ευθύνη γι` αυτή την κατάληξη”, σημειώνει το ΔΣ της ΠΑΣΥΚΙ.

Στη συμφωνία πρέπει, κατά την ΠΑΣΥΚΙ, να περιλαμβάνονται τα πιο κάτω:

1. Αξιοπρεπείς όροι εργασίας και διασφάλιση της συνέχισης της εργοδότησης όλων των εκτάκτων ιατρών συναδέλφων. Υιοθετείται η άμεση έναρξη συζήτησης στα πλαίσια της εισήγησης του Υπουργού Υγείας με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα με κατάληξη την 1/3/2015 σε τελική συμφωνία στα συμβόλαια των εκτάκτων.

2. Αναθεώρηση συστήματος υπερωριακής απασχόλησης Κυβερνητικών ιατρών. Η συμφωνία θα συμπεριλαμβάνει σαφή όρο ότι σε περίοδο 15 ημερών η μελέτη την οποία ετοίμασε το ΔΣ της ΠΑΣΥΚΙ με την Deloitte και κατάθεσε στο Υπουργείο Υγείας θα τεθεί σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1/1/2015. Σε αντίθετη περίπτωση τα απεργιακά μέτρα θα επανέλθουν αυτόματα.

3. Οι θέσεις προαγωγής πρέπει εντός 3 μηνών να πληρωθούν αφού τα κρατικά νοσηλευτήρια πάσχουν στη διοικητική δομή των κλινικών, με την έλλειψη ιεραρχίας που έχει ως επακόλουθο αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία τους και κατ΄επέκταση αρνητικές επιπτώσεις στους ασθενείς.

Στην απόφασή της η ΠΑΣΥΚΙ αναφέρει ότι “εμπαίζεται εδώ και αρκετούς μήνες”, προσθέτοντας πως “η απεργία δεν είναι αυτοσκοπός αλλά μέσο διεκδίκησης ποιοτικής φροντίδας υγείας για τους ασθενείς μας και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους γιατρούς”.