Το ΑΚΕΛ καταγγέλλει την έγκριση από το Ε. Κοινοβούλιο για καλλιέργεια Γ.Τ.Ο

Το ΑΚΕΛ  καταγγέλλει την έγκριση του κανονισμού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  για την καλλιέργειαgm_banana Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών και τονίζει  πως προτιθεται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που θα προφυλάξουν τον τόπο και τον λαό μας από αυτό τον κίνδυνο.Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση:gm_images

«Την προηγούμενη Τρίτη 13/2/2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε τον κανονισμό για την καλλιέργεια Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ). Κάτι τέτοιο μας βρίσκει εντελώς αντίθετους αφού θα επιφέρει μεγάλο προβλήματα σε ότι αφορά στη δημόσια υγεία, την γεωργία και στο περιβάλλον.
Ειδικά για την Κύπρο λόγω του νησιωτικού της χαρακτήρα και της περιορισμένης της έκτασης, του πολυτεμαχισμού της αγροτικής γης καθίσταται αδύνατο να μην επηρεαστούν οι φυσικές καλλιέργειες από ενδεχόμενη καλλιέργεια ΓΤΟ. Για αυτό και στο παρελθόν η Κύπρος επιδίωξε και κατάφερε να ανακηρυχτεί ζώνη ελεύθερη από ΓΤΟ, κάτι το οποίο πλέον δεν θα ισχύει με την έγκριση του αναφερόμενου κανονισμού.
Ο εν λόγω κανονισμός αφαιρεί από τα κράτη μέλη το δικαίωμα τους να αντιταχθούν στην καλλιέργεια ΓΤΟ στην επικράτειά τους για λόγους που αφορούν την προστασία της δημόσια υγείας και του περιβάλλοντος, εφόσον οι ΓΤΟ αυτοί έχουν εγκριθεί από τις δήθεν «επιστημονικές υπηρεσίες» της ΕΕ.
Να σημειωθεί ότι η ομάδα της αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΕΕΑ/ΒΠΑ καθώς και οι ευρωβουλευτές του ΑΚΕΛ, καταψήφισαν τον αναφερόμενο κανονισμό.»