Στις 9 Φεβρουαρίου λήγει η διορία για την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ανακοινώνει ότι οι άδειες κυκλοφορίας θα μπορούν να ανανεώνονται απόkinisi-autokinita-dromos-ethniki-odos-arxeio την Τετάρτη 7/1/2015 στο  διαδίκτυο, στη διεύθυνση rtd.mcw.gov.cy, σε Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα, σε εμπορικές Τράπεζες, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ), στα Επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, και στα Επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ).

Η τελευταία ημερομηνία ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας είναι η Δευτέρα 9/2/2015.

Τονίζεται ότι, με βάση τη νέα νομοθεσία που τέθηκε σε ισχύ την 1/1/2014, οι άδειες κυκλοφορίας θα ανανεώνονται μέχρι τη Δευτέρα 9/2/2015 χωρίς επιβάρυνση.

Με βάση την ίδια νομοθεσία, για ανανεώσεις αδειών κυκλοφορίας που θα γίνονται μετά από την Δευτέρα 9/2/2015, θα επιβάλλεται ως επιβάρυνση στην άδεια κυκλοφορίας το άθροισμα του ποσού των 30 ευρώ και ποσού ίσου με το δέκα τις εκατό (10%) της ετήσιας άδειας κυκλοφορίας.

Ο έλεγχος των οχημάτων θα αρχίσει την Τρίτη 10/2/2015 και από την ημερομηνία αυτή η Αστυνομία και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών θα καταγγέλλουν όσους κυκλοφορούν οχήματα χωρίς ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας.
Κάθε εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης θα πρέπει να φροντίσει ώστε να ανανεωθεί η άδεια κυκλοφορίας του οχήματός του πριν την τελευταία ημερομηνία ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας.

Για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να υπάρχουν πιστοποιητικό καταλληλότητας σε ισχύ και ασφάλεια αυτοκινήτου.

Καλούνται όλοι οι οδηγοί να φροντίσουν έγκαιρα για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματός τους και να μην περιμένουν τις τελευταίες μέρες, για να αποφευχθεί ενδεχόμενη υπερφόρτωση του συστήματος που μπορεί να προκαλέσει ταλαιπωρία.

Υπενθυμίζεται και τονίζεται ότι όσοι είχαν ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος τους κατά το 2014, αλλά δεν προτίθενται να την ανανεώσουν για το 2015, θα πρέπει είτε να προσκομίσουν στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών το «Πιστοποιητικό Καταστροφής» που εκδίδεται από αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων οχημάτων, είτε να υποβάλουν στο Τμήμα αίτηση ακινητοποίησης του οχήματος, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΤΟΜ 12. Σε αντίθετη περίπτωση, η υποχρέωση για καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος κυκλοφορίας συνεχίζει να υφίσταται ως αστικό χρέος, οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Οι άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανανεώνονται στα γραφεία του ΤΟΜ, του ΚΕΠ, του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και διαδικτυακά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Υπενθυμίζεται και τονίζεται ότι δεν θα σταλούν ειδοποιήσεις προς τους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες για την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας.