ΟΑΥ :Παράνομες οι πρακτικές Ασφαλιστικών Εταιρειών σε παροχείς του ΓεΣΥ


Για προσπάθεια δημιουργίας κλίματος εκφοβισμού κάνει λόγο ο ΟΑΥ αναφερόμενος σε καταγγελίες που αφορούν το ΓεΣΥ.imagew.aspx

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση αναφέρει ότι έχει περιέλθει εις γνώση του ότι εκπρόσωποι ασφαλιστικών εταιρειών επικοινωνούν με παροχείς προειδοποιώντας τους ότι σε περίπτωση που εγγραφούν στο ΓεΣΥ δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στο δίκτυο παροχέων των ασφαλιστικών εταιρειών.

«Ενημερώνουμε τους παροχείς ότι τέτοιες πρακτικές είναι παράνομες και στοχεύουν στη δημιουργία κλίματος εκφοβισμού που κάποιοι κύκλοι έντεχνα τροφοδοτούν. Ενθαρρύνουμε κάθε πάροχο υγείας, ο οποίος καθίσταται αποδέκτης τέτοιων εκβιαστικών πρακτικών, όπως προβαίνει σε καταγγελίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, όπως την Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών και την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού», αναφέρει ο ΟΑΥ.