Στη δημοσιότητα η επιστολή των εκπαιδευτικών οργανώσεων στον Υπουργό

Τη διαφωνία τους με τα μέτρα του Υπουργικού, τόσο ως προς τη διαδικασία που ακολουθήθηκε όσο και ως προς την ουσία, εκφράζουν εκ νέου δια μέσω της επιστολής imagew-3.aspxτους που δίνουν στη δημοσιότητα οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, σημειώνοντας παράλληλα ότι θεωρούν πως οι εναλλακτικές τους εισηγήσεις θα συμβάλουν στην ομαλή έναρξη, από κάθε άποψη, της νέας σχολικής χρονιάς.

Οι τρεις οργανώσεις σημειώνουν, μεταξύ άλλων, ότι τα μέτρα του Υπουργικού επιδεινώνουν το πρόβλημα της αδιοριστίας εκατοντάδων εκπαιδευτικών, ενώ σχετικά με τον εξωδιδακτικό χρόνο σε σχέση με άλλα καθήκοντα δηλώνουν έτοιμοι για ουσιαστικό θεσμικό διάλογο στο πλαίσιο της ΜΕΠΕΥ.

Παράλληλα, ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ δίνουν στη δημοσιότητα τις εισηγήσεις τους, οι οποίες δόθηκαν στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού την περασμένη Παρασκευή «για να μην τίθεται θέμα διαρροής».

«Η απάντησή μας είναι ξεκάθαρη και καταδεικνύει τη βούλησή μας να επιλύσουμε πρώτα το πρόβλημα που επείγει με την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και στη συνέχεια, από τον Σεπτέμβρη, να παρακαθίσουμε μέσα από σωστές διαδικασίες και θεσμικό διάλογο να συζητήσουμε στη βάση εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών κριτηρίων όλα τα θέματα που είτε η εργοδοτική πλευρά είτε εμείς θα θέσουμε», αναφέρει σε ηλεκτρονικό του μήνυμα ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔ Φίλιος Φυλακτού, εκ μέρους και των τριών εκπαιδευτικών οργανώσεων.

Στην επιστολή τους προς τον Κώστα Χαμπιαούρη οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις αναφέρουν ότι στις εισηγήσεις τους της 3η Αυγούστου προτείνονται «ισοδύναμα μέτρα εξοικονόμησης εκπαιδευτικών με εκείνα που αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο στις 4 Ιουλίου 2018».

Μέτρα, προστίθεται, «για τα οποία έχουμε εκφράσει, ήδη, τη διαφωνία μας τόσο ως προς τη διαδικασία που ακολουθήθηκε όσο και ως προς την ουσία, η οποία και μας οδήγησε στη λήψη μέτρων αντίδρασης».

Σημειώνεται ότι «οι εναλλακτικές μας εισηγήσεις, θεωρούμε ότι θα συμβάλουν στην ομαλή έναρξη, από κάθε άποψη, της νέας σχολικής χρονιάς, όπως ήταν άλλωστε και ο στόχος της συνάντησης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό στις 27 Ιουλίου 2018».

Η επιστολή των εκπαιδευτικών οργανώσεων συνεχίζει ότι «σε ό,τι αφορά τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και τα θέματα που άπτονται της διαχείρισης του εξωδιδακτικού χρόνου σε σχέση με άλλα καθήκοντα, δηλώνουμε με ειλικρίνεια και σαφήνεια ότι είμαστε έτοιμοι να τα συζητήσουμε σε ουσιαστικό θεσμικό διάλογο, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, στο πλαίσιο της ΜΕΠΕΥ».

«Απώτερος σκοπός θα είναι η ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της συνεπακόλουθης βελτίωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των παιδιών μας, στη βάση εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών κριτηρίων», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι «στην εν λόγω επιστολή με την οποία μας κοινοποιήσατε γραπτώς τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, περιλαμβάνεται μια ακόμη απαράδεκτη πρόνοια που καταστρατηγεί κατάφωρα τις δεσμευτικές συμφωνίες των δύο πλευρών, Εργοδοτικής Πλευράς και Εκπαιδευτικών Οργανώσεων, με την οποία καταργείται η μείωση του διδακτικού χρόνου στη βάση των ετών υπηρεσίας για τους νεοεισερχομένους».

Κάτι, αναφέρεται, «που σύμφωνα και με τη γνωμάτευση των νομικών μας συμβούλων Παναγιώτου & Πελεκάνος, την οποία και επισυνάπτουμε, η μονομερής αναίρεσή τους, σημεία α, β και δ της επιστολής σας, χωρίς την προηγούμενη διαβούλευση και διαπραγμάτευσή τους, ακόμη και ενώπιον της ΜΕΠΕΥ, κρίνεται απαράδεκτη».

«Θεωρούμε σημαντικό να τονίσουμε ότι τα μέτρα που έχει αποφασίσει μονομερώς το Υπουργικό Συμβούλιο στις 4 Ιουλίου 2018, επιδεινώνουν το πρόβλημα της αδιοριστίας εκατοντάδων εκπαιδευτικών, οι οποίοι υπηρέτησαν επί σειρά ετών τη Δημόσια Εκπαίδευση», συμπληρώνεται.

Σύμφωνα με τις τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις «μετά και τους πρόσφατους διορισμούς που έγιναν ο αριθμός αυτός ανέρχεται στους τριακόσιους, περίπου, εκπαιδευτικούς».

Συνεπώς, σημειώνεται, «επιβάλλεται να ληφθεί και αυτή η παράμετρος υπόψη στις προσπάθειες για εξεύρεση λύσης».
«Αναμένουμε ότι αύριο, 8 Αυγούστου 2018, θα λάβουμε τις τελικές σας αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος που έχει προκύψει», αναφέρεται στην επιστολή.

Αποφάσεις, προστίθεται, «τις οποίες θα παραπέμψουμε ενώπιον των συλλογικών μας σωμάτων για αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων».

Εισηγήσεις ΟΕΛΜΕΚ

Περιορισμό των αποσπάσεων οι οποίες με βάση στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας ανέρχονται για το νέο σχολικό έτος στις 328, εξοικονόμηση αριθμού θέσεων από τους 65 διευθύνοντες των 42 Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης, μετάταξη μόνιμων εκπαιδευτικών που πλεονάζουν λόγω της νέας δομής του λυκείου, μετά την κατάργηση του ενιαίου λυκείου, εισηγείται η ΟΕΛΜΕΚ.

Προτείνει επίσης αναστολή του Προγράμματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τους Β/Δ, που ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, υιοθέτηση της ίδιας πρακτικής, σε σχέση με τη σύνθεση τμημάτων, στα Αθλητικά και Μουσικά Λύκεια και κάλυψη των πρόωρων αφυπηρετήσεων, οι οποίες σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Μέσης Εκπαίδευσης, υπερβαίνουν τις τριάντα (30), από τον περασμένο Νοέμβριο μέχρι και σήμερα.

Παράλληλα, η ΟΕΛΜΕΚ θεωρεί αναγκαία την έγκριση πρόσθετων νέων θέσεων για υφιστάμενες πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, όπως ο τομέας της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.  Εισηγείται επίσης την παροχή κινήτρων για πρόωρη αφυπηρέτηση εκπαιδευτικών

Εισηγήσεις ΟΛΤΕΚ

Μετάταξη μόνιμων Εκπαιδευτικών που πλεονάζουν λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος από μαθητές/-τριες, αναστολή του Προγράμματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τους Β/Δ, που ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, κάλυψη των πρόωρων αφυπηρετήσεων, οι οποίες σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, είναι τουλάχιστον τρεις, και παροχή κινήτρων για πρόωρη αφυπηρέτηση εκπαιδευτικών, προτείνει η ΟΛΤΕΚ.

Εισηγείται επίσης την έγκριση δέκα (10) νέων θέσεων που αποτελούν πρόσθετες ανάγκες για την ομαλή λειτουργία των Ειδικών Σχολείων και την έγκριση είκοσι (20) περίπου θέσεων Εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τα ΜΙΕΕΚ, τα οποία ανήκουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Εισηγήσεις ΠΟΕΔ

Εξορθολογισμό των αποσπάσεων που επιτελούν διοικητικό έργο στο Υπουργείο Παιδείας, ο οποίες ανέρχονται στις 201,6 με τις μισές περίπου να προέρχονται από τη Δημοτική Εκπαίδευση εισηγείται η ΠΟΕΔ. Σύμφωνα με την ίδια ο εξορθολογισμός αυτός μπορεί να εξοικονομήσει άμεσα μέχρι και 15 εκπαιδευτικούς στη Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση.

Εισηγείται επίσης όπως οι 34,8 εκπαιδευτικοί, οι 21 εκ των οποίων της Δημοτικής Εκπαίδευσης, οι υπηρεσίες των οποίων παραχωρούνται σε υπηρεσίες εκτός Υπουργείου Παιδείας αν δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σχολεία να μην χρεώνονται στην Εκπαίδευση.

Προτείνει ακόμη αναστολή του προγράμματος επιμόρφωσης, το οποίο θα εφαρμοζόταν σε 30 σχολικές μονάδες με εξοικονόμηση 6 εκπαιδευτικούς και εκφράζει ετοιμότητα να συζητηθούν και άλλα μέτρα εξοικονόμησης στο πλαίσιο του διαλόγου.