Οι οργανωμένοι ασθενείς χαιρετίζουν τη συμφωνία Υπουργείου Υγείας και ΠΑΣΥΚΙ

 

Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ), imagew.aspxμε ανακοίνωσή της, εκφράζει ικανοποίηση, τόσο για τη συμφωνία μεταξύ Υπουργείου Υγείας και ΠΑΣΥΚΙ για έναρξη διαλόγου σε καθημερινή βάση για επίλυση των προβλημάτων των κρατικών νοσηλευτηρίων προς όφελος των ασθενών, όσο και για τη διαδικασία που έχει συμφωνηθεί για την παρακολούθηση της προόδου των συμφωνηθέντων.

Η ΠΟΣΠΦ τονίζει ότι τα θέματα υγείας και κυρίως τα προβλήματα των κρατικών νοσηλευτηρίων, απαιτούν τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων. «Γι’ αυτό και θα πρέπει όλοι με αίσθημα ύψιστης ευθύνης να ανταποκριθούν στο κάλεσμα των ασθενών και των πολιτών επιδεικνύοντας πνεύμα συνεργασίας και συναντίληψης. Στόχος η βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης και η μείωση της ταλαιπωρίας των ασθενών μέχρι την τελική εφαρμογή του ΓεΣΥ», προσθέτει.

Αναφέρει πως θα πρέπει όλες οι προσπάθειες να εξυπηρετούν και να εντάσσονται στα πλαίσια της επιτυχημένης εφαρμογής της αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων, οικονομικής, διοικητικής και επιστημονικής, έτσι ώστε να αναβαθμιστούν και να εκσυγχρονίσουν μεταξύ άλλων τον τρόπο και τις μεθόδους διοίκησης και αξιολόγησης των υπηρεσιών που προσφέρουν.