Γιατρός του Γ. Νοσοκομείου Λευκωσίας απουσίαζε από την εργασία του για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς την ορθή διαδικασία

Γιατρός της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας απουσίαζε από την εργασία του για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να ακολουθηθεί ορθά η διαδικασία, που προβλέπεται στις διατάξεις του Κανονισμού 20 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών, σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία.imagew-4.aspx

Όπως διαπιστώνεται, μετά από διερεύνηση του θέματος από την Ελεγκτική Υπηρεσία, από έλεγχο που διεξήχθη στο φάκελο αδειών του συγκεκριμένου ιατρού διαπιστώθηκε ότι μέχρι τις 20 Αυγούστου του 2017 απουσίαζε από την εργασία του για μεγάλο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα για το έτος 2016 απουσίαζε συνολικά 94 ημέρες, από τις οποίες οι 24 ήταν άδεια ανάπαυσης, οι 2,5 άδεια επί καθήκοντι και η 67,5 άδεια άνευ απολαβών.

Για το 2017 μέχρι τον Αύγουστο, ο συγκεκριμένος ιατρός απουσίαζε από την εργασία του για 39 ημέρες συνολικά.

Σημειώνεται ότι εναντίον του εν λόγω ιατρού εκκρεμεί πειθαρχική έρευνα για παραπομπή ασθενών σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

Επιπλέον, σε επιστολή της η Αν. Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υγείας προς τον Υπουργό Υγείας ημερομηνίας 2.11.2017, ζήτησε τη διεξαγωγή πειθαρχικής έρευνας, εφόσον ο συγκεκριμένος ιατρός μαζί με άλλους ιατρούς του Δημοσίου, προέβησαν σε ανακοινωθέν Τύπου, χωρίς την έγκριση της αρμόδιας αρχής.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία ζήτησε όπως διερευνηθούν όλα τα θέματα και ενημερωθεί σχετικά για τα αποτελέσματα.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, σε πρόσφατες δηλώσεις του στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, ο συγκεκριμένος ιατρός αναφέρθηκε στην υποστελέχωση της ΜΕΘ και στον πολύ σοβαρό αντίκτυπο στο επίπεδο που αυτή θα έχει, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.

«Από τα πιο πάνω δημιουργείται το ερώτημα κατά πόσο οι πολλές απουσίες του συγκεκριμένου ιατρού της ΜΕΘ από το Νοσοκομείο δεν προκαλούσαν ή συνέτειναν στην υποστελέχωση της Κλινικής με τους συνεπακόλουθους κινδύνους», σημειώνεται στην έκθεση.

Από τον έλεγχο στον φάκελο αδειών του ιατρού για την περίοδο από 1.1.2016 μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου, παρατηρήθηκε πως δεν ακολουθήθηκε ορθά η διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του Κανονισμού 20 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών, αναφορικά με την παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών όχι για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, άδεια άνευ απολαβών όχι για λόγους δημόσιου συμφέροντος, παραχωρείται μόνο για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, για εξετάσεις σπουδών, συνοδεία συζύγων σε διπλωματικές αποστολές σε άλλες χώρες, για άσκηση δικηγόρων στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα και για σκοπούς παρακολούθησης προγράμματος προϋπηρεσιακής κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας.

Σημειώνεται ότι ο εν λόγω ιατρός εξασφάλισε έγκριση από τη Γενική Διευθύντρια, για άδεια άνευ απολαβών για λόγους όχι δημοσίου συμφέροντος 34 ημερών, για οικογενειακούς λόγους.

Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις Ελεγκτικής Υπηρεσίας, για τις υπόλοιπες 33,5 ημέρες δεν φαίνεται να εξασφαλίστηκε σχετική έγκριση, αφού ο ιατρός υπέβαλλε αίτηση για άδεια ανάπαυσης και εφόσον την είχε ήδη εξαντλήσει, η άδεια του λογιζόταν ως άδεια άνευ απολαβών.

Τέλος, ο συγκεκριμένος ιατρός, χωρίς να έχει εξασφαλίσει άδεια ιδιωτικής απασχόλησης, παρουσιάζεται στο προσωπικό του προφίλ στο διαδίκτυο (Linkedin) ότι είναι Locum Consultant in Respiratory Medicine, σε Εθνικό Σύστημα Υγείας άλλης χώρας.

Και άλλος γιατρός για παράνομη ιδιωτική απασχόληση

 

Στο μετξύ, σστη διερεύνηση καταγγελίας για παράνομη ιδιωτική απασχόληση γιατρού σε Μονάδα Φροντίδας και Αποκατάστασης του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, προχώρησε η Ελεγκτική Υπηρεσία, τα αποτελέσματα της οποία έχουν ήδη σταλεί στο Γενικό Εισαγγελέα, για διερεύνηση του ενδεχόμενου διάπραξης ποινικού αδικήματος.

Όπως διαπιστώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία, μετά από διερεύνηση της καταγγελίας, το όνομα του συγκεκριμένου ιατρού παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα Μονάδας Φροντίδας και Αποκατάστασης, χωρίς να υπάρχει έγκριση για ιδιωτική απασχόληση.

Συγκεκριμένα, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι ο πιο πάνω ιατρός επισκέπτεται το χώρο του ιδιωτικού ιδρύματος κάθε βδομάδα και ότι είναι καθήκον κατά τη διάρκεια του 24ώρου, για άμεση ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι μέσω του μηχανογραφικού συστήματος του ΓΝΛ ο εν λόγω ιατρός δημιουργούσε μελλοντικά εικονικά ραντεβού εξωτερικών ασθενών, τα οποία χρησιμοποιούσε σε προγενέστερη ημερομηνία, για να συνταγογραφεί φάρμακα ή να εκδίδει παραπεμπτικά για διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων.

Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω ασθενείς δεν είχαν εγγραφεί στα εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου κατά την ημερομηνία της έκδοσης της συνταγής και δεν είχαν καταβάλει τα σχετικά τέλη που προβλέπονται στους περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών Γενικούς Κανονισμούς.

Σύμφωνα με την καταγγελία, αυτά πιθανόν να χρησιμοποιούνται για τους ασθενείς του ιδρύματος, στο οποίο απασχολείται.

Σύμφωνα με κατάσταση που ζήτησε η Ελεγκτική Υπηρεσία και ετοιμάστηκε από τις Υπηρεσίες Πληροφορικής, φαίνεται ότι για την περίοδο 2009 – 2017, σε 259 περιπτώσεις εκδόθηκαν από τον εν λόγω ιατρό συνταγές φαρμάκων, χωρίς να γίνει επίσκεψη του ασθενούς την ημέρα του ραντεβού.

Σε ό,τι αφορά στις παραγγελίες αναλύσεων/εξετάσεων φαίνεται ότι έγιναν 7.623 παραγγελίες για την περίοδο 2008 – 2017.

Για την εν λόγω υπόθεση, η Ελεγκτική Υπηρεσία απέστειλε επιστολή στον Γενικό Εισαγγελέα, με τα αποτελέσματα της έρευνάς της, για διερεύνηση του ενδεχόμενου διάπραξης ποινικών αδικημάτων και για οποιοδήποτε άλλο θέμα κριθεί σκόπιμο.