Αποσύρονται βρεφικά γάλατα που ελέγχονται για σαλμονέλλα στη Γαλλία, συστάσεις στο κοινό

 

Με καθυστέρηση τεσσάρων ημερώνσε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρώπης ,  οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, αναφέρουν ότι  προέβηκαν σε έρευνες, από τις οποίες διαπιστώθηκε η κυκλοφορία προϊόντων κάποια από τα οποία αποσύρθηκαν προληπτικά ή ανακαλούνται στη Γαλλία , ύστερα από πιθανή εμπλοκή σε περιστατικά σαλμονέλωσης.imagew.aspx

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες συγκεκριμένα έλαβαν πληροφόρηση μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), η οποία αναφέρει ότι οι Γαλλικές Αρχές, μετά από διερεύνηση περιστατικών σαλμονέλωσης με το στέλεχος Salmonella agona σε βρέφη, έχουν ενδείξεις πως πιθανόν αυτά να σχετίζονται με την κατανάλωση προϊόντων που είχαν παραχθεί στο εργοστάσιο της εταιρείας LACTALIS στην Γαλλία. Για τον λόγο αυτό, οι Γαλλικές αρχές εξέδωσαν ανακοίνωση και προέβησαν σε προληπτική ανάκληση μεγάλου αριθμού προϊόντων βρεφικών γαλάτων που παρήχθησαν μετά τις 15 Φεβρουαρίου 2017 στο συγκεκριμένο εργοστάσιο.

Παρόλο που δεν υπήρχε ενημέρωση για διανομή των εν λόγω προϊόντων στην κυπριακή αγορά έγινε έρευνα στην κυπριακή αγορά και τα εμπλεκόμενα προϊόντα είναι:

Είδος: Βιολογικό Γάλα για βρέφη από την γέννηση έως τον 6 μήνα
Εμπορική επωνυμία: Frezy – Lac Pure 1
Καθαρό Βάρος: 400g
Αριθμός Παρτίδας: 17C0012586
Ημερομηνία Λήξης: 05/04/2018

Είδος: Βιολογικό Γάλα 2ης βρεφικής ηλικίας από τον 6 μήνα
Εμπορική επωνυμία: Frezy – Lac  Pure 2
Καθαρό Βάρος: 400g
Αριθμός Παρτίδας: 17C0013045
Ημερομηνία Λήξης: 04/07/2018

Είδος: Βιολογικό Γάλα 2ης βρεφικής ηλικίας από τον 6 μήνα
Εμπορική επωνυμία: Frezy – Lac  Pure 2
Καθαρό Βάρος:   27g
Αριθμός Παρτίδας: 17C0012478
Ημερομηνία Λήξης: 16/03/2018

Είδος: Βιολογικό Γάλα μετά το FREZYLAC PURE 2 για βρέφη από τον 10 μήνα ως μέρος μιας μικτής διατροφής
Εμπορική επωνυμία: Frezy –  Lac  Pure 3
Καθαρό Βάρος: 400g
Αριθμός Παρτίδας: 17C0012589
Ημερομηνία Λήξης: 06/04/2018

Είδος: Βιολογικό Γάλα μετά το FREZYLAC PURE 2 για βρέφη από τον 10 μήνα ως μέρος μιας μικτής διατροφής
Εμπορική επωνυμία: Frezy – Lac  Pure 3
Καθαρό Βάρος:   400g
Αριθμός Παρτίδας: 17C0012825
Ημερομηνία Λήξης: 25/05/2018

Τονίζεται πως το μέτρο αυτό είναι προσωρινό και για προληπτικούς λόγους, μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση από τις Γαλλικές Αρχές.

Οι καταναλωτές / γονείς που τα έχουν στην διάθεσή τους, παρακαλούνται να μην τα χορηγήσουν στα παιδιά τους, προληπτικά.

Επειδή υπάρχουν και άλλα προϊόντα, τα οποία εμπλέκονται στην πιο πάνω περίπτωση (πέραν των πιο πάνω) και πιθανόν κάποιοι να τα έχουν προμηθευτεί μέσω διαδικτύου, το Υπουργείο Υγείας θεωρεί χρήσιμο να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τον πλήρη κατάλογο των προϊόντων που αποσύρονται προληπτικά από τις Γαλλικές Αρχές, στον οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση ηλεκτρονικά από τον σύνδεσμο: http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/liste_des_references_lns_concernees_par_le_retrait-rappel.pdf