Μετά τους γιατρούς και οι νοσηλευτές οργανώνουν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας

ÃÅÍ. ÍÏÓ. ËÅÕÊÙÓÉÁÓ - ÍÏÓÇËÅÕÔÅÓ - ÓÔÁÓÇ ÅÑÃÁÓÉÁÓΗ Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑΣΥΝΟ) θα πραγματοποιήσει στις 18 Νοεμβρίου στις 10:00 εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή και στη συνέχεια στο Υπουργείο Υγείας, ως πρώτο μέτρο και αρχική μορφή αντίδρασης σχετικά με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων νοσηλευτών με την επικείμενη εφαρμογή του ΓΕΣΥ και την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, στην εκδήλωση θα συμμετάσχει «αντιπροσωπεία νοσηλευτών μη εργαζομένων κατά  τον χρόνο αυτό, με σκοπό να μην επηρεαστεί η εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων νοσηλευτηρίων και αποφυγή ταλαιπωρίας των ασθενών».

Η ΠΑΣΥΝΟ δηλώνει πρόθυμη να στηρίξει «ένα νέο μεταρρυθμιστικό σχέδιο για την υγεία, που να εξασφαλίζει καλύτερη και ποιοτικότερη περίθαλψη για την πλειοψηφία των πολιτών», αλλά επισημαίνει ότι, εάν δεν εισακουστούν τα βασικά αιτήματα των νοσηλευτών, τα μέτρα θα κλιμακωθούν.

Οι νοσηλευτές ζητούν διασφάλιση της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας των νοσηλευτών και ό,τι απορρέει από αυτήν, διόρθωση της στρέβλωσης που υπάρχει στη μισθοδοσία των νοσηλευτών και αναπροσαρμογή της δομής κλιμάκων μισθοδοσίας, αποπαγοποίηση των 189 θέσεων μόνιμου διορισμού που εκκρεμεί στην ΕΔΥ από το 2011 και αποπαγοποίηση των θέσεων προαγωγής, διασφάλιση και κατοχύρωση του επιδόματος βάρδιας, και διευκρίνιση για τα συμβόλαια πρόσληψης των έκτακτων νοσηλευτών που ήδη εργάζονται στα δημόσια νοσηλευτήρια και των νεοεισερχόμενων νοσηλευτών.