Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Βουλής τα 22 ονόματα της λίστας με τις ΜΕΧ στον Συνεργατισμό


imagew 
Αναρτήθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας, μαζί με το απόσπασμα πρακτικών της συνεδρίας της Ολομέλειας της Βουλής, στις 2 Απριλίου, τα ονόματα των 22 Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων (ΠΕΠ) που περιλαμβάνονται στη λίστα των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) από πρώην συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα σε ΠΕΠ. Τα πρόσωπα αυτά αναφέρονται στην ειδική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2021. Τα πρακτικά, η λίστα και η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Τα ονόματα των ΠΕΠ περιλήφθηκαν στον κατάλογο με αλφαβητική σειρά. Δημοσιοποιήθηκε επίσης ο κατάλογος των εταιρειών τα δάνεια των οποίων σχετίζονται με τα ΠΕΠ που καταγράφονται στον κατάλογο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αντιστοιχία της αρίθμησης ΠΕΠ με το ονοματεπώνυμο, ΠΕΠ 1 είναι ο Ευσταθίου Κωνσταντίνος, ΠΕΠ 2 ο Θεμιστοκλέους Ανδρέας, ΠΕΠ 3 ο Θωμά Γιαννάκης, ΠΕΠ 4 ο Κενεβέζος Κυριάκος, ΠΕΠ 5 η Κουκουμά Σκεύη, ΠΕΠ 6 ο Κουλίας Ζαχαρίας, ΠΕΠ 7 ο Κουτσού Νίκος, ΠΕΠ 8 η Κυριακίδου Στέλλα, ΠΕΠ 9 ο Κυρίτσης Χαράλαμπος, ΠΕΠ 10 ο Κωνσταντίνου Κώστας, ΠΕΠ 11 ο Λεωνίδου Παναγιώτης, ΠΕΠ 12 ο Μισός Αριστοτέλης, ΠΕΠ 13 ο Μούσας Γιαννάκης, ΠΕΠ 14 ο Πάλμας Βασίλης, ΠΕΠ 15 η Παναγιώτου Ιωάννα, ΠΕΠ 16 ο Πετρίδης Πέτρος, ΠΕΠ 17 ο Πιτσιλλίδης Ανδρέας, ΠΕΠ 18 ο Σαμψών Σωτήρης, ΠΕΠ 19 ο Σαρίκας Φειδίας, ΠΕΠ 20 ο Σταυριανός Α. Πανίκκος, ΠΕΠ 21 ο Χαμπουλάς Ευγένιος και ΠΕΠ 22 η Χαραλάμπους Σωτηρούλα.

Περαιτέρω δημοσιοποιείται ο κατάλογος των εταιρειών και των νομικών οντοτήτων με μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ή και που αναδιαρθρώθηκαν,  και συνδέονται με υπό αναφορά ΠΕΠ ως ακολούθως: Εταιρεία Α η Εταιρεία Ακινήτων «Όλυμπος» Πελενδρίου Λτδ, Εταιρεία Β η DE-NOTRO CO LTD, Εταιρεία Γ η CYFILIA CO LTD, Εταιρεία Δ η ΤΡΟΥΛΛΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΛΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΚΙΚΗ ΛΤΔ, Εταιρεία Ε η Maralo Ltd, Εταιρεία ΣΤ η Tamassos Property Ltd, Εταιρεία Ζ η ΙΠ Γαία Οινοτεχνική Λτδ, Εταιρεία Η η IO Cosmetics ltd, Νομική Οντότητα 1 η Συντεχνία ΠΕΟ, Νομική Οντότητα 2 ο Σύλλογος ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Αμμοχώστου.

Με τα πρακτικά δημοσιοποιείται και η ειδική Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή με τα αναλυτικά στοιχεία των δανείων και των αναδιαρθρώσεων που έγιναν και σχετίζονται με τα περιλαμβανόμενα στον κατάλογο ΠΕΠ.