Στην ιστοσελίδα της Βουλής σήμερα η «λίστα Γιωρκάτζη» με τα δάνεια των Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων

Αναμένεται σήμερα να δοθεί στη δημοσιότητα η «λίστα Γιωρκάτζη» με τα imagewδάνεια των Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων. Η λίστα θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα της Βουλής ως μέρος των πρακτικών της Ολομέλειας.

Η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε χθες με 47 ψήφους υπέρ και μια εναντίον η να δοθεί στη δημοσιότητα η λίστα. Χθες μετά την ψήφιση αντίγραφα της λίστας δόθηκαν σε όσους βουλευτές το επιθυμούσαν. Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής του ομάδας, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος και ο βουλευτής της Αλληλεγγύης Μιχάλης Γιωργάλλας, δήλωσαν ότι δεν θέλουν να πάρουν αντίγραφο της λίστας και ότι θα την δουν από την ιστοσελίδα της Βουλής.

Με βάση τη χθεσινή απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων βάσει της εισήγησης της  Ad Hoc Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση θεμάτων που αφορούν σε δάνεια Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων, η δημοσιοποίηση της λίστας θα γίνει εν πρώτοις, με την ανάγνωσή της στην Ολομέλεια του σώματος και ακολούθως με την ανάρτησή της το ταχύτερο δυνατόν στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής μαζί με τα πρακτικά της συνεδρίας της Ολομέλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73.11 του Συντάγματος.

Αναφέρεται επίσης ότι η Ολομέλεια του σώματος, με την απόφασή της η οποία λαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 78 του Συντάγματος και αποτελεί τη νόμιμη βάση δημοσιοποίησης της λίστας, υιοθετεί τις εισηγήσεις της αρμόδιας επιτροπής και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Βουλής να ενεργήσει όπως αναφέρεται πιο πάνω.

Διευκρινίζεται ταυτόχρονα ότι η λίστα θα δημοσιοποιηθεί αυτούσια, όπως αυτή είχε υποβληθεί από την τέως Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και παραδοθεί στον τέως Πρόεδρο της Βουλής τον Απρίλιο του 2019 και συναφώς χωρίς να έχει προηγηθεί, αρμοδίως, οποιαδήποτε παρέμβαση για διόρθωση ή αφαίρεση στοιχείων, τα οποία και καταγράφονται στη Λίστα αυτούσια, με βάση τα δεδομένα του 2019 ή/και προηγούμενων ετών και τα οποία ενδεχομένως να μην αντιστοιχούν στην αληθή οικονομική εικόνα για κάθε περιλαμβανόμενο σε αυτή πρόσωπο.