Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις ιδιωτικών υπαλλήλων και αυτοτελώς εργαζομένων για ειδικά επιδόματα

Στο  www.coronavirus.mlsi.gov.cy

Στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy μπορούν οι μισθωτοί imagewτου ιδιωτικού τομέα και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι να υποβάλουν αίτηση για ειδικά επιδόματα στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αυτό ανήρτησε στην ιστοσελίδα του (www.coronavirus.mlsi.gov.cy ) ηλεκτρονική αίτηση Υποβολής Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και αυτοτελώς εργαζόμενους, προκειμένου να καταστεί δυνατόν σε όσους εξ αυτών θα υποβάλουν αίτηση και κατόπιν εξέτασης καταστούν δικαιούχοι οποιωνδήποτε ειδικών επιδομάτων να καταβληθούν τα σχετικά επιδόματα, για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού.