Οι φορείς νοσηλευτικής προειδοποιούν με απεργιακές κινητοποιήσεις

hemsire Τα Διοικητικά Συμβούλια των φορέων της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής: Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ), Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (ΣΝΜ), Κλάδος Γενικής Νοσηλευτικής ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ, Κλάδος Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ και Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ), σε ανακοίνωση τους αναφέρουν ότι σε περίπτωση μη ικανοποίησης των Νοσηλευτικών και Μαιευτικών ζητημάτων, θεωρείται δεδομένη και αναπόφευκτη η αντίδραση τους με δυναμικά μετρά μη εξαιρουμένων και των απεργιακών κινητοποιήσεων.

Σημειώνουν ότι θεωρούν πως στον όποιο σχεδιασμό λειτουργίας των νοσηλευτηρίων στα πλαίσια εφαρμογής του Γε.Σ.Υ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να διαμορφωθούν ανάλογα οι προϋποθέσεις για:

• Ενίσχυση του Νοσηλευτικού και Μαιευτικού έργου,
• Προώθηση της Έρευνας,
Συνεχή Επαγγελματική Ανάπτυξη,·
• Σχεδιασμό και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού,
• Έλεγχο των επιπέδων και διασφάλιση της ποιότητας,
• Διαμόρφωση πολιτικής υγείας,
• Διασφάλιση και προαγωγή της βέλτιστης ασφάλειας των ασθενών.

Επιβεβαιώνεται, σημειώνεται, η ανησυχία μας αναφορικά με την υιοθέτηση του πολυασφαλιστικού η εισαγωγή του οποίου, πιθανό να διακυβεύσει τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας με επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση των Κύπριων πολιτών.

Αναφέρουν επίσης πως με την κατάργηση του άρθρου 66 των Περί Γενικού Σχεδίου Υγείας Νόμων 89(Ι) 2001 – 62(Ι)2005 παύουν να ανήκουν στο κράτος τα δημόσια νοσηλευτήρια.

“Ο χαρακτήρας τους αλλάζει ριζικά με τη δημιουργία πέντε αυτόνομων οργανισμών με καταρτισμό πολύπλοκων επιπέδων διοίκησης και σταδιακή φθίνουσα πορεία χρηματοδότησης των νοσοκομείων σε μία τριετία. Αυτό προβληματίζει σε ό,τι αφορά στη διοικητική λειτουργία και στην οικονομική βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα των αυτόνομων νοσηλευτηρίων”, προστίθεται.

Υπάρχει, σημειώνεται, ασαφής αναφορά στο τροποποιητικό νομοσχέδιο σχετικά με τις υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, με προβληματισμό για τη βιωσιμότητα των υφιστάμενων κρατικών υπηρεσιών και τη διασφάλιση του θεραπευτικού συνεχούς.

Επισημαίνουν ότι η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση όλων των Νοσηλευτών και Μαιών θα πρέπει να παραμείνει στον Τομέα Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών καθώς και ο συντονισμός της κλινικής άσκησης των φοιτητών Νοσηλευτικής/ Μαιευτικής.

“Θεωρούμε απαράδεκτη την κατάργηση του άρθρου 65 των Περί Γενικού Σχεδίου Υγείας Νόμων 89(Ι) 2001 – 62(Ι)2005 που αφορά στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εν υπηρεσία Δημόσιων υπαλλήλων (μονίμων και εκτάκτων). Επιπρόσθετα, υποστηρίζουμε ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί το ίδιο καθεστώς εργοδότησης για όλες τις προσλήψεις που θα γίνουν κατόπιν εφαρμογής του Γε.Σ.Υ και της αυτονόμησης”, προστίθεται.

Πολύ σημαντική, αναφέρουν, κρίνεται η αναβάθμιση της μισθολογικής κλίμακας του Νοσηλευτικού και Μαιευτικού προσωπικού σε κλίμακα Α8 – 10 – 11 όπως προβλέπεται για όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου που κατέχουν Πανεπιστημιακά προσόντα.

Σημειώνουν ότι αναμένουν την εξέλιξη της επικείμενης συζήτησης στην Μεικτή Επιτροπή Προσωπικού την ερχόμενη Πέμπτη η οποία θα καθορίσει επίσης τη μελλοντική τους δράση.